Video 5: Kulttuurin muutosvoima

Keskustelijoina Sirpa Huttunen ja Henna Laininen

Sirpa Huttunen ja Henna Laininen keskustelevat kulttuurin muutosvoimasta ympäristökriisin ajassa ja pohtivat, mitä jättää perinnöksi tuleville sukupolville. ”Kun saa kokemuksen siitä, että on itse helmi sukupolvien ketjussa niin se luo osallisuuden ja jatkuvuuden tunnetta. Ja sellaista turvaa, että onhan näistä asioista ennenkin selvitty, maailma on muuttunut ennenkin”, pohtii Sirpa Huttunen.

Linkki videoon: Kulttuurin muutosvoima

Sirpa Huttunen

FM Sirpa Huttunen on Kalevalaisten Naisten Liiton toiminnanjohtaja, koulutukseltaan folkloristi ja yo-merkonomi. Hän työskentelee valtakunnallisessa naisten kulttuurijärjestössä elävien perinteiden puolesta yhdessä juurevien ja perinteitä rakastavien kalevalaisten naisten kanssa. Hän on myös Museoviraston aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän jäsen ja Elävän perinnön suullisen ringin koordinaattori. Aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmä on opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä toimielin, joka tukee Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen toimeenpanoa Suomessa. ”Omien juurien, perinteiden ja ihmiskunnan yhteisen kulttuuriperinnön tunnistaminen tuo merkitystä elämään ja on avain hyvään ja ihmisten erilaisuutta arvostavaan kestävään elämään”, Sirpa Huttunen kertoo. ”Tolkun naisten ikiaikaisella viisaudella rakennamme parempaa tulevaisuutta, sillä onhan ennenkin vaikeista ajoista selvitty.”

 

Henna Laininen. (Kuva: Arttu Stoor)

Henna Laininen on taiteilija-tutkija ja luovan kirjoittamisen opettaja. Laininen viimeistelee Taideyliopiston Kuvataideakatemiaan väitöstyötään, jossa hän kehittää luovan kirjoittamisen ja äänitaiteen menetelmiä ympäristökriisin yhteisölliseen käsittelyyn. Laininen on pohtinut kestävän ja hyvän elämän kysymyksiä muun muassa radioesseessä Sulamisvesissä (2018), radiodokumentissa Minun ilmastotaitoni (2021) sekä äänikävelyesityksessä Kestävän kulttuurin arkisto (2022). Hän on ohjannut luovan kirjoittamisen työpajoja ympäristötunteista ja ilmastotaidoista sekä julkaissut avoimen verkko-opetusmateriaalin Ilmastonmuutos minussa – Luovan kirjoittamisen opetusmateriaali ympäristökysymysten käsittelyyn nuorten kanssa (2022). Laininen on opettanut luovaa kirjoittamista kaikenikäisille Sanataideyhdistys Yöstäjässä ja työväenopistoissa vuodesta 2002 alkaen. Lisäksi hän on kouluttautunut rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajaksi (RVO). Vapaa-ajallaan Laininen opettelee monilajista vuorovaikutusta asumisyhteisössään ja puutarhassaan. Hän haaveilee arjesta, joka rakentuisi permakulttuurille, yhteisöllisyydelle ja hoivalle. Lisätietoja: www.hennalaininen.net

OKKA-säätiö