Kansalaispuheenvuorot (4 videota)

Jyränkölän Setlementin mediapajan tuottamissa kansalaispuheenvuoroissa eri-ikäiset ja -taustaiset kansalaiset kertovat ajatuksiaan kestävän ja hyvän elämän teemoista. Videoilla pohditaan alla esitettyjä kysymyksiä. Samoja kysymyksiä voidaan hyödyntää myös ryhmäkeskustelun osallistujien ennakkokysymyksinä.

1. Kokemus tulevaisuudesta

 • Mikä tulevaisuudessa huolettaa sinua?
 • Millaisena koet tulevaisuuden?
 • Mitä toivot tulevaisuudelta?
 • Millä tavoin koet voivasi vaikuttaa tulevaisuuteen?
 • Mitä myönteisiä tulevaisuuden ituja näet tässä päivässä?

Linkki videoon: Kokemus tulevaisuudesta

2. Kokemus yhteydestä

 • Mikä on sinulle rakkain paikka?
 • Mihin tunnet syvää yhteyttä?
 • Tunnetko saavasi ymmärrystä ja myötätuntoa muilta ihmisiltä?
 • Milloin ja missä olet kokenut yhteyttä luontoon?

Linkki videoon: Kokemus yhteydestä

3. Kokemus hyvästä elämästä

 • Millaista on hyvä elämä?
 • Mitä elämästäsi puuttuu tai mitä on liikaa?
 • Milloin voisit kokea olevasi tyytyväinen elämääsi?

Linkki videoon: Kokemus hyvästä elämästä

4. Kokemus omasta ainutlaatuisuudesta

 • Mikä on sinun suurin vahvuutesi?
 • Miten luovuus ilmenee sinussa?
 • Missä asioissa elämässäsi pystyt toteuttamaan itseäsi haluamallasi tavalla?
 • Mitkä ovat olleet elämässäsi tärkeitä onnistumisen kokemuksia?
 • Miten pystyisit tulemaan parhaaksi itseksesi?

Linkki videoon: Kokemus omasta ainutlaatuisuudesta

OKKA-säätiö