Materiaalien käyttö

Videomateriaali on tarkoitettu käytettäväksi järjestöjen ja oppilaitosten opetuksessa ja yhteisöllisessä toiminnassa kuten opintopiireissä, kursseilla ja koulutuksissa sekä muissa kokoontumisissa. Videoita voi käyttää yksittäisen keskustelun pohjana tai toteuttaa kokonaisen kestävän elämän keskustelusarjan. Materiaalin sovelluskohteita voivat olla myös henkilöstökoulutukset sekä henkilöstölle ja opiskelijoille suunnatut tietoiskut. Videot voivat toimia myös esimerkiksi kirjoitus- tai taidekurssien inspiraation lähteenä.

Asiantuntijavideot ovat luonteeltaan yleisempiä ja hieman teoreettisempia. Siksi ne soveltuvat parhaiten ryhmäkeskustelun ja tai kurssien ennakko- tai oppimateriaaliksi. Kansalaispuheenvuorot avaavat ihmisten henkilökohtaisia kokemuksia hyvän elämän teemoista. Ne tarjoavat samastumiskohteita ja rohkaisevat pohtimaan ja esittämään omia ajatuksia ja kokemuksia ryhmäkeskustelussa.

Hankkeessa tuotetussa Fasilitaattorin opas tarjoaa tietoa vertais- ja dialogisesta oppimisesta. Oppaassa on myös kuvattu erilaisia esimerkkejä ryhmäkeskustelun toteutuksesta. Yhtä oikeaa tapaa keskustelulle ei ole olemassa, vaan sopiva malli nousee ryhmän tarpeista, tilanteesta ja ympäristöstä käsin. Hyvän keskustelun syntyminen ei vaadi välttämättä voimakasta keskustelun ohjausta ja pohjustusta. Fasilitoijalla voi olla takataskussaan erilaisia vaihtoehtoja, joista voi valita tilanteeseen sopivimman.

Fasilitaattorin oppaasta löytyy ennakkokysymyksiä, joita voi lähettää osallistujien pohdittavaksi ennen ryhmäkeskustelua. Kysymysten pohtiminen ennakkoon itsenäisesti koettiin aineiston pilotoinnissa pääsääntöisesti hyväksi ja ne helpottivat keskusteluun orientoitumista.

Ryhmäkeskustelujen yhteydessä katsottaviksi sopivat parhaiten kansalaispuheenvuorot. Pilotoinneissa niiden koettiin ”rikkovan jäätä” ja rohkaisevan keskusteluun. Toisaalta osa pilotointiin osallistuneista piti videoiden katsomista ajattelua ja keskustelua ohjaavana. Ehdotus ongelman ratkaisuksi oli se, että videoita ei katsottaisi heti keskustelun alkuun, jolloin teemat lähtevät nousemaan paremmin osallistujista käsin. Videot voivat rikastaa keskustelua sen edettyä sopivaan vaiheeseen.

Fasilitaattorin opas

Oppaan sisällys:

 • Ohjeita fasilitaattorille
 • Vertaisoppiminen
 • Dialoginen vuorovaikutus
 • Ideoita keskustelujen toteuttamiseen
  1. Erätauko-dialogi
  2. Ohjaavat kortit
  3. Vertaiskävely
  4. Vertaisoppijaparit
  5. Kahvilatyöskentely (World cafe)
  6. Miellekartan tai kuvan piirtäminen aiheesta
  7. Tunnepohjainen työskentely
 • Keskustelun toteutus verkossa
 • Kysymyksiä videoiden katsomisen tueksi

Lataa tästä pdf-muotoinen Fasilitaattorin opas.

OKKA-säätiö