Julkaisut

OKKA-säätiö harjoittaa sääntöjensä mukaisesti suunnitelmallista julkaisutoimintaa. Säätiö on vuodesta 1999 kustantanut Ammattikasvatuksen aikakauskirjaa, neljä kertaa vuodessa ilmestyvää tieteellistä julkaisua. Säätiön hallitus päättää hakemusten perusteella tapauskohtaisesti muiden julkaisujen kustantamisesta.

Julkaisut tilataan sähköpostitse osoitteesta: okka-saatio@oaj.fi. Ilmoita mahdolliset poikkeavat laskutus- ja postitustiedot tilauksen yhteydessä. Muussa tapauksessa lähetämme laskun sähköpostitse ja tilauksen mukana postitse tilaajan ilmoittamaan postiosoitteeseen.

» OKKA-säätiön julkaisut

Ammattikasvatuksen aikakauskirja

Ammattikasvatuksen aikakauskirja julkaisee ammattikasvatuksen ja koulutuksen teoriaa ja käytäntöä käsitteleviä tiedeartikkeleita, puheenvuoroja, haastatteluja ja kirjallisuusarviointeja. Julkaisu, jonka artikkelit ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, toimii alan keskustelufoorumina tarjoamalla tutkimustietoa kentän käyttöön.

» Ammattikasvatuksen aikakauskirja

OKKA-säätiö