Ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajuus muutoksessa – Kohti motivoivaa ohjaamista

Ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajuus muutoksessa – Kohti motivoivaa ohjaamistaMillä keinoin opiskelija motivoituu ruotsin opintoihin ammattikorkeakoulussa? Miten opiskelijaa voi saavuttaa hyvät oppimistulokset ruotsin opinnoissa? Millaista ohjausta opiskelija tarvitsee ruotsin opinnoissaan? Millaista on amk-ruotsin opettajan työ? Mm. näihin kysymyksiin etsitään vastausta tässä julkaisussa, johon on koottu ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajien kirjoittamia artikkeleita. Artikkelit kuvaavat ruotsin opettajien omassa opetustyössään toteuttamia kehittämishankkeita, jotka on rahoitettu Svenska kulturfondenin tuella ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajien täydennyskoulutushankkeessa.

Taina Juurakko-Paavolan toimittamassa kirjassa on kaikkiaan 22 artikkelia, ja ne on jaettu viiteen pääteemaan. Nämä teemat ovat seuraavat: 1) amk-ruotsin opettajuus ja amk-ruotsin opiskelijat, 2) opettajan rooli ohjaajana ja valmentajana, 3) opetuskokeilut ja opetusmateriaalin laatiminen, 4) ruotsin integrointi ammattiaineisiin ja 5) verkkotyökalujen käyttö ohjauksessa. Teemat ovat hyvin monipuolisia ja antavat siten hyvän kuvan amk-ruotsin opetuksen nykytilasta ja kehittämistyöstä.

Tämä julkaisu on suunnattu erityisesti ammattikorkeakoulujen ruotsin opetuksesta kiinnostuneille. Käsitellyt pääteemat kuvaavat myös laajemmin amk-kieltenopetusta ja ylipäätään kieltenopetusta. Siksi julkaisu soveltuu hyvin myös muiden kielten ja muiden kouluasteiden kieltenopettajille sekä kieltenopettajaksi opiskeleville.

Julkaisun sähköinen versio.

Voit myös tilata julkaisua postimaksun hinnalla: Tee julkaisutilaus.

Julkaistu: 10.2.2022

OKKA-säätiö