OKKA-säätiö

OKKA-säätiö on vuonna 1997 perustettu yleishyödyllinen säätiö. Säätiön tarkoituksena on toimia opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen kehittämiseksi, vaikuttavuuden lisäämiseksi, arvostuksen kohottamiseksi, tieteellisen tutkimuksen edistämiseksi ja taidekasvatuksen tukemiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö järjestää koulutustilaisuuksia ja opintomatkoja, jakaa apurahoja ja palkintoja, harjoittaa suunnitelmallista julkaisutoimintaa ja tukee oppilaitosten kestävän kehityksen työtä koulutuksen, konsultoinnin ja ohjauksen keinoin sekä myöntää oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatteja.

Säätiö edistää ja tukee

  • opetus-, kasvatus- ja koulutusaloihin liittyvää arvokeskustelua;
  • opettajien ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä;
  • opettajien ja oppimisyhteisöjen yhteistoimintaa, työelämäyhteyksiä sekä kansainvälistymistä;
  • opettajien perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta,
  • opetus-, kasvatus- ja koulutusaloihin liittyvää tieteellistä tutkimusta, koulutusta palvelevaa työelämätutkimusta ja julkaisutoimintaa sekä
  • kestävän kehityksen osaamista ja kehitystyötä.
OKKA-säätiö