Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Hallitukseen kuuluvat varsinaisina jäseninä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:n puheenjohtaja ja hänen lisäkseen viisi jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa.

Säätiön hallitus 2023–2024:

Varsinaiset jäsenet

Tuija Mäntsälä / Puheenjohtaja
lehtori
Turun ammattikorkeakoulu

Mervi Berg / varapuheenjohtaja
erityisluokanopettaja / luokanopettaja
Pielaveden yhtenäiskoulu

Tuire Arpalahti
viulunsoiton opettaja
Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto, Järvenpää

Tiina Hagström
luokanopettaja
Koivuhaan koulu, Kokkola

Heli Huhtala
talousjohtaja
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Anitta Pakanen
puheenjohtaja
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL

Varajäsenet

Kimmo Liljeroos
lehtori
Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova Pori

Virpi Ojala
lehtori
Pellonpuiston Peruskoulu, Huittinen

Emma Hietaoja
luokanopettaja
Kinnarin koulu, Järvenpää

Seppo Säätelä
lehtori
Yrkesakademin i Österbotten, Vaasa

Katarina Murto
puheenjohtaja
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Asko Parkkinen
varapuheenjohtaja
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL

OKKA-säätiön hallitus 2023-2024
OKKA-säätiön hallitus 2023-2024 
Edessä vasemmalta: Tuija Mäntsälä (pj.), Mervi Berg (varapj.). Ylärivi vasemmalta: Tuire Arpalahti, Katarina Murto, Tiina Hagström ja Anitta Pakanen.
OKKA-säätiö