Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Hallitukseen kuuluvat varsinaisina jäseninä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:n puheenjohtaja ja hänen lisäkseen viisi jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa.

Säätiön hallitus 2021–2022:

Varsinaiset jäsenet

Mervi Berg / Puheenjohtaja
erityisluokanopettaja / luokanopettaja
Pielaveden yhtenäiskoulu

Tuija Mäntsälä / Varapuheenjohtaja
lehtori
Turun ammattikorkeakoulu

Tuire Arpalahti
musiikinopettaja
Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto

Olli Luukkainen 10.5.2022 asti
puheenjohtaja
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Katarina Murto 10.5.2022 alkaen
puheenjohtaja
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Kyösti Pihlajamäki
luokanopettaja
Soinin Yhtenäiskoulu

Anitta Pakanen
puheenjohtaja
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL

Varajäsenet

Marjut Koukkula
luokanopettaja
Pennalan Koulu, Orimattila

Kimmo Liljeroos
IT/ICT-alojen ammattiopettaja
Porin Aikuiskoulutuskeskus

Virpi Ojala
lehtori
Pellonpuiston Peruskoulu, Huittinen

Reijo Viitanen
yliopettaja
Humak

Asko Parkkinen
työsuojeluvaltuutettu
Jyväskylän kaupunki

OKKA-säätiö