Yhteistyökumppanit

Säätiön yhteistyökumppaneita, joiden kanssa tai tuella on toteutettu koulutus- ja kehittämisprojekteja tai jaettu apurahoja ja palkintoja:

Aikuisopettajien liitto AKOL ry
Aspicore Oy
Bildningsalliansen rf
Espoon kestävän kehityksen RCE-keskus
FEE Suomi
Fingo ry
Foodduck Oy
Helsingin Seudun Osuuspankki, OP Helsinki
Hämeen ammattikorkeakoulu
Index Varainhoito
Itä-Suomen yliopisto
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos
Kansalaisopistojen liitto KoL
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)
Kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeristö
Lapin yliopisto
Metodix Oy
Monialainen ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen tutkijaverkosto SIRENE
Nordea
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
Opetushallitus
Otavan Opisto
Otavan Opiston Osuuskunta
OTTU ry – Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria
Sammonlahden koulu
Savon koulutuskuntayhtymä
Sitra
Skills Finland ry
Suomen Kansanopistoyhdistys ry
Suomen kestävän kehityksen toimikunta
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit
Suomen musiikinopettajien liitto SMOL ry
Suomen Setlementtiliitto ry
Suomen ympäristöopisto SYKLI
Svenska kulturfonden
Taiteen perusopetusliitto TPO ry
Turun Kirjamessut
Vakuutusyhtiö Turva
Valtioneuvoston kanslia
Vapaa Sivistystyö ry
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL ry
Ympäristöministeriö

OKKA-säätiö