Kestävä kehitys

OKKA-säätiö on vakiinnuttanut asemansa tunnustettuna opetusalan kestävän kehityksen asiantuntijatahona ja koulutuksen uudistajana. Säätiö vastaa valtakunnallisesta Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnista. Säätiö on mukana useissa kestävän kehityksen hankkeissa, verkostoissa ja täydennyskoulutuksissa.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi on OKKA-säätiön ylläpitämä järjestelmä, joka tarjoaa arviointityökaluja, materiaaleja, neuvontaa ja koulutusta koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi. Järjestelmä mahdollistaa myös ulkoisen arvioinnin ja sertifikaatin hakemisen. Sertifiointi on suunnattu peruskouluille, lukioille, ammatillisille oppilaitoksille, vapaan sivistystyön oppilaitoksille, taiteen perusopetuksen oppilaitoksille, järjestöille ja lastenkulttuurikeskuksille. Järjestelmän työkaluja ovat hyödyntäneet useat sadat oppilaitokset ja tuhannet opettajat. Säätiö on kouluttanut Suomeen valtakunnallisen kestävän kehityksen auditoijaverkoston. Lue lisää koulujaymparisto.fi -sivustoltamme.

Säätiö on arvostettu yhteistyökumppani, joka tekee yhteistyötä muun muassa ministeriöiden, Opetushallituksen, Sitran, korkeakoulujen ja oppilaitoskentän, järjestöjen ja kestävän kehityksen verkostojen kanssa. OKKA-säätiö on edustettuna Suomen kestävän kehityksen toimikunnassa OAJ:n varajäsenenä. Verkostomainen toimintatapamme mahdollistaa työmme laajan vaikuttavuuden ja osaamisen jakamisen.

Viimeisen vuosikymmenen aikana OKKA-säätiö on toiminut aloitteentekijänä ja asiantuntijana kymmenissä koulutusalan kestävän kehityksen hankkeissa. Näitä ovat olleet muun muassa kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden kehittäminen eri koulutusmuotojen tarpeisiin sekä lukuisat opetushenkilöstön täydennyskoulutushankkeet. Säätiö on ollut mukana myös uudistavan oppimisen ja ekososiaalisen sivistyksen tutkimushankkeissa.

OKKA-säätiö