Planetaarinen sosiaalipedagogiikka

Mitä se on?

Planetaarinen sosiaalipedagogiikka (PSP) on oppimiseen ja ihmisenä kasvamiseen perustuva vastaus aikamme kriiseihin, jotka kytkeytyvät ekologiseen ja sosiaaliseen todellisuuteen. Pelkkä uusien tietojen ja taitojen omaksuminen ei riitä kestävän tulevaisuuden rakentamiseen, vaan ennen kaikkea tarvitsemme oppimista olemaan yhtä maailman kanssa. PSP tarkastelee ihmisen paikkaa maailmassa osana yhteisöjä, yhteiskuntaa ja koko biosfääriä. Se tarjoaa näkymän yhteiskuntaan, jossa opitaan maailmayhteyden rakentamista tutkimalla tilan, moraalin ja ajan ulottuvuuksia jokapäiväisessä elämässä.

Planetaarinen sosiaalipedagogiikka tarkastelee ihmisen paikkaa maailmassa tilan, moraalin ja ajan ulottuvuuksien suhteen.
Kuva: Planetaarinen sosiaalipedagogiikka tarkastelee ihmisen paikkaa maailmassa tilan, moraalin ja ajan ulottuvuuksissa. (Joutsenvirta & Salonen 2020; Salonen, Laininen, Hämäläinen, Sterling 2023).

Tilaan liittyvä arkielämän ulottuvuus konkretisoituu siinä, kuinka talouden, tuotantoketjujen ja tietoverkkojen kautta verkottuneessa globaalissa maailmassa vaikutamme jokapäiväisillä valinnoillamme muiden ihmisten elämään ja ympäristön tilaan jopa toisella puolella maapalloa. Ilman systeemistä ymmärrystä tämä tosiasia jää tunnistamatta.

Monitahoinen kytkeytyminen maailmaan herättää kysymyksen moraalisen kehämme laajuudesta: tulisiko meidän tuntea myötätuntoa lähimmäistemme lisäksi myös itsestämme etäällä olevia ihmisiä ja luontoa kohtaan? Tietoisuuden ja empatian kokemuksen kautta rakentuva eettinen herkkyys synnyttää meissä planeetan laajuista vastuullisuutta ja toimijuutta.

Ajallinen ulottuvuus yhdistää meidät historiaan, mutta samalla myös tulevien sukupolvien elämään. Millaisia valintoja tulisi tehdä tänään, jotta tulevat sukupolvet voisivat olla meistä ylpeitä? Hyvän tulevaisuuden tekemiseen tarvitsemme ymmärrystä menneestä, mutta myös kykyä toivottavien tulevaisuuksien kuvitteluun ja niiden todeksi tekemiseen tässä hetkessä tapahtuvien tekojen kautta.

PSP tarjoaa ihmiselle tutkimusmatkan omaan itseen ja ympäröivään todellisuuteen. Ihminen tutkii ja ihmettelee maailmaa ja itseään tutkijana, taiteilijana ja henkisenä olentona työvälineinään rohkea ja luova kokeileminen, dialogisuus ja pysähtyminen. Maailmasuhdetta uudistavan oppimisen avulla ihminen tulee tietoiseksi yhteydestään ihmisiin ja muuhun luontoon tunteiden, kehon ja mielen tasoilla.

Planetaarinen sosiaalipedagogiikka tarjoaa ihmiselle tutkimusmatkan omaan sisäiseen maailmaan ja ulkoiseen todellisuuteen.

Kuva: Planetaarinen sosiaalipedagogiikka tarjoaa ihmiselle tutkimusmatkan omaan sisäiseen maailmaan ja ulkoiseen todellisuuteen. Ihmisen maailmasuhde voi eheytyä, kun hän tutkii ja ihmettelee maailmaa ja itseään tutkijan, taiteilijan ja henkisen olennon rooleissa. (Salonen, Laininen, Hämäläinen, Sterling 2023.)  

OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Laininen osallistui planetaarisen sosiaalipedagogiikan teorian kehittämiseen Itä-Suomen yliopiston professori Arto O. Salosen johtamassa tutkimushankkeessa. Teoria julkaistiin lokakuussa 2023 Educational Theory -lehdessä. Teorialla on runsaasti sovelluskohteita niin formaalissa koulutuksessa kuin informaalin oppimisen kentällä esimerkiksi työelämässä ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden parissa.

Planetaarisen sosiaalipedagogiikan teoria: Salonen, Arto O., Laininen, Erkka, Hämäläinen, Juha & Sterling, Stephen (2023). A Theory of Planetary Social Pedagogy. Educational Theory 73 (4), 615–637.

Planetaarinen sosiaalipedagogiikka uudistaa käsityksiä työstä ja ammatillisesta osaamisesta: Laininen, Erkka & Salonen, Arto O. (2023). Planetaarinen sosiaalipedagogiikka uudistaa käsityksiä työstä ja ammatillisesta osaamisesta. Sosiaalipedagogiikka 24, 105–124.

Ammatillisen opettajan planetaarinen toimijuus: Asikainen, Eveliina, Laininen, Erkka & Salonen, Arto O. (2024). Ammatillisen opettajan planetaarinen toimijuus. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 26 (1), 78–88.

Planetaarinen sosiaalipedagogiikka uudistaa ihmisen maailmayhteyden: Arto. O. Salonen ja Erkka Laininen, Sirenen blogi 5.11.2023.

Planetaarista sosiaalipedagogiikkaa videoina

Planetaarinen sosiaalipedagogiikka pähkinänkuoressa (11 min)

Erkka Laininen esittelee planetaarisen sosiaalipedagogiikan, joka tähtää ihmisen maailmasuhteen eheytymiseen tilan, ajan ja moraalien ulottuvuuksien suhteen. PSP tarjoaa ihmiselle tutkimusmatkan omaan itseen ja ympäröivään todellisuuteen. Ihminen tutkii ja ihmettelee maailmaa ja itseään tutkijana, taiteilijana ja henkisenä olentona työvälineinään rohkea ja luova kokeileminen, dialogisuus ja pysähtyminen.

Linkki videoon: Planetaarinen sosiaalipedagogiikka pähkinänkuoressa – YouTube

Videon teksti

Planetaarinen sosiaalipedagogiikka uudistaa käsityksiä työstä (30 min)

Erkka Laininen esittelee planetaarisen sosiaalipedagogiikan idean ja kuvaa teorian soveltamista työn tulkinnan ja ammattilaisen toimijuuden uudistumiseen. Työn planetaarinen tulkinta tarjoaa uuden lähestymistavan kestävyysosaamisten kuten GreenComp-viitekehyksen soveltamiselle.

Linkki videoon: Planetaarinen sosiaalipedagogiikka uudistaa käsityksiä työstä – YouTube

Videoiden materiaali on tallennettu Otavian Airut-hankkeen webinaarissa 9.11.2023.

OKKA-säätiö