Hankkeet

Keskeinen osa OKKA-säätiön säätiön kestävän kehityksen toimintaa ovat hankkeet, jotka mahdollistavat verkostoitumisen ja toiminnan laajan vaikuttavuuden. Säätiö on ollut mukana useissa kymmenissä hankkeissa, joilla on edistetty kestävää kehitystä koulutuksessa ja kasvatuksessa.

Säätiön hanketoiminta alkoi vuonna 2001-2004 ENVEDU-projektissa, jossa rakennettiin oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin järjestelmä. Uusien hankkeiden tuella sertifiointia on kehitetty eteenpäin.

Lisäksi säätiö on toiminut asiantuntijana useissa opettajien ja oppilaitosjohdon täydennyskoulutushankkeissa. Hankkeisiin on kuulunut myös tutkimustoimintaa, jonka pohjalta on kehitetty muun muassa ekososiaalisen sivistyksen ja uudistavan oppimisen pedagogiikkaa.

OKKA-säätiö