Kestävää tulevaisuusmuotoilua yhdessäluomisen otteella (2022-2024)

KoordinaattoriBildningsalliansen rf
KumppanitOKKA-säätiö, Co-Creators Oy
RahoitusMaj ja Tor Nesslingin säätiö, Tiina ja Antti Herlinin säätiö

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa ihmisistä itsestään käsin lähtevä kulttuurinen muutos, joka perustuu elämämme ekologisten reunaehtojen tunnustamiseen ja hyvän elämän rakentamiseen yhteisyyden rikastavan voiman kautta. Muutos syntyy ihmisistä, ja laajenee yhteiskuntaan yhdessäluomisen otteella tapahtuvan työskentelyn avulla. Hankkeessa kokeilemme ja tutkimme yhdessä osallistujien kanssa taiteen ja taidekasvatuksen mahdollisuuksia yhdessäluomisen otteen menetelmien ja sovellusten rikastamiseen.

Yhdessäluomisen ote on uudistumisen tapa, jonka avulla voimme luoda yhdessä tulevaisuuden taitoja – uusia tapoja suhtautua ja suuntautua todellisuuteen. Yhdessäluomisen otteen ytimessä on se, miten todellisuus syntyy vuorovaikutuksessa ihmisten omista kokemuksista lähtien. Työskentelyn kulmakivinä ovat tietoinen läsnäolo sekä intuition, tunteiden ja kehollisen tietämisen hyödyntäminen. Yhdessäluomisen otteen kehittäjä FT Terhi Takanen on kehittänyt ja soveltanut otetta menestyksellisesti erilaisissa työorganisaatioissa yli 15 vuoden ajan. Keväällä 2021 yhdessäluomisen otetta kokeiltiin Vapaa Sivistyö ry:n Syväsivistys ja planetaarinen pedagogiikka -koulutushankkeessa erinomaisin tuloksin.

Hankkeen toteutus

Hankkeeseen rekrytoidaan mukaan vapaassa sivistystyössä ja järjestökentällä työskenteleviä ihmisiä, joista valmennetaan oppaita yhdessäluomisen vaelluspolulle. Vaellusoppaat vievät yhdessäluomisen otteen omiin työorganisaatioihinsa, joista kasvaa kulttuurisen muutoksen edistäjiä. Vapaan sivistystyön oppilaitokset ja järjestöt uudistavat toimintaansa ja toimivat yhdessä luomisen otteen levittäjinä uusiin ”uudistajaorganisaatioihin”.

Yhdessäluomisen prosessit toteutuvat hankkeeseen osallistuvissa yhteisöissä, mutta lisäksi rakennetaan kaikkia prosesseja kokoava virtuaalinen tulevaisuustila. Se tarjoaa kohtaamispaikan ja osallistumisen mahdollisuuden kaikille hyvän ja ekologisesti kestävän elämän rakentamisesta kiinnostuneille kansalaisille. Hankkeessa rakennetaan yhdessä osallistujien kanssa konsepti yhdessäluomisen otteesta taiteellisena työskentelynä. Lisäksi suunnitellaan yhdessäluovia työskentelytapoja, joita edistäjä- ja uudistajaorganisaatiot voivat hyödyntää omassa opinto- tai järjestötoiminnassaan.

Lisätietoa: https://www.bildningsalliansen.fi/sv/projekt/pagaende_projekt/co_creative_process_inquiry

Julkaistu: 22.6.2022

OKKA-säätiö