Transformer 2030 (2018-2023)

KoordinaattoriFingo ry
KumppanitOKKA-säätiö, Fingon kansalaisjärjestöt ja tutkijat
RahoitusOpetushallitus (opetushenkilöstön täydennyskoulutus)

Hankkeen tavoitteet

Transformer 2030 on opetushenkilöstön täydennyskoulutuskokonaisuus, jota toteutetaan vuosina 2018-2023 eri teemoihin painottuen. Vuosien 2018-2019 teemana oli opettajat kestävän kehityksen muutosagentteina. Seuraavan 2020-2021 koulutuskokonaisuuden otsikkona oli tulevaisuuden tekijät. Vuosina 2022-2024 koulutuksen teemana on kestävyysosaajat. Koulutushankkeen tavoitteena on vahvistaa opettajien tietoperustaa kestävyyskysymyksistä ja kestävyyskasvatuksen pedagogiikasta. Koulutuksen projektitehtävien kautta tuetaan koulujen ja oppilaitosten opetuksen ja toimintakulttuurin kehittämistä.

Hankkeen toteutus

Yhden lukukauden mittainen koulutus sisältää ennakkotehtävän, kolme lähipäivää sekä projektityön toteutuksen omassa oppilaitoksessa. Koulutuspäivien aikana syvennetään omaa osaamista kestävän tulevaisuuden ydinteemoista sekä tutustutaan tutkimuspohjaisiin oppimisen viitekehyksiin, joita ovat olleet muun muassa ekososiaalinen sivistys, systeeminen ajattelu, tulevaisuusajattelu, uudistava oppiminen, konkreetit utopiat ja ympäristötunteet. Koulutuksessa hyödynnetään vertaisoppimista sekä osallistavia harjoituksia, joita voi soveltaa omassa työssä. Koulutuksen toteutuksen erityispiirteinä ovat tutkijoiden ja järjestöjen edustajien yhteistyössä toteuttamat valmennuspäivät, joissa teoria yhdistyy kestävyyden eri teemoihin ja käytäntöön.

Julkaistu: 22.6.2022

OKKA-säätiö