Ekologinen jälleenrakennus – valmennusohjelma rehtoreille (2021-2023)

KoordinaattoriLasten ja nuorten säätiö / Tulevaisuuskoulu
KumppanitOKKA-säätiö
RahoitusMaj ja Tor Nesslingin säätiö, Tiina ja Antti Herlinin säätiö

Hankkeen tavoitteet

Ekologinen jälleenrakennus on tärkein tulevaisuuttamme määrittävä megatrendi. Yhteiskuntamme on uudistettava seuraavan 15–30 vuoden kuluessa fossiilivapaalle, luonnon monimuotoisuutta vaalivalle ja yhden maapallon materiaalisia reunaehtoja kunnioittavalle perustalle.

Lasten ja nuorten säätiön Tulevaisuuskoulun ja OKKA-säätiön toteuttamalla valmennusohjelmalla tuetaan ekologisen jälleenrakennuksen toteutusta. Valmennuksella mahdollistetaan oppilaitosjohdolle foorumi viimeisimmän tutkimustiedon saamiseen sekä keskusteluun koulutuksen arvoista ja tehtävästä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Hankkeen toteutus

Valmennusohjelma käsittää kaksi webinaareina toteutettavaa valmennuspäivää sekä oman työyhteisön kehittämiseen liittyvän projektitehtävän. Valmennuksen aikana järjestetään lyhyitä webinaareja, joiden avulla tuetaan oppilaitosten kehitystyötä ja vaihdetaan kokemuksia osallistujien välillä.

Valmennusohjelman vetämisestä vastaavat Tulevaisuuskoulun perustaja ja tulevaisuusasiantuntija Otto Tähkäpää sekä OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Laininen. Vierailevina valmentajina toimivat Suomen eturivin kestävyysasiantuntijat; BIOS-tutkimusyksikön tutkija Emma Hakala, vuorineuvos Reijo Karhinen, professori Arto O. Salonen sekä Metodix Oy:n tulevaisuudentutkijat Hannu Linturi ja Antti Kauppi.

Valmennuksen ensimmäinen toteutus vuosina 2021-2022 suunnattiin peruskoulujen ja lukioiden rehtoreille. Vuosina 2022-2023 toteutetaan valmennusryhmät ammatillisille oppilaitoksille ja vapaalle sivistystyölle.

Lisätietoa: https://www.nuori.fi/toiminta/tulevaisuuskoulu/valmennusohjelma-rehtoreille/

Julkaistu: 22.6.2022

OKKA-säätiö