Kohti kestävää ja hyvää elämää – järjestöt ja vapaa sivistystyö ekososiaalisen sivistyksen edelläkävijöinä (2022-2023)

KoordinaattoriOpetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö sr
KumppanitOpintokeskus Sivis, Kansalaisopistojen liitto KoL ry
RahoitusKeski-Suomen ELY-keskus

Hankkeen tavoitteet

Kohti kestävää ja hyvää elämää – järjestöt ja vapaa sivistystyö ekososiaalisen sivistyksen edelläkävijöinä -hanke pureutuu ekologisen jälleenrakennuksen haasteeseen ekososiaalisen sivistyksen ja kansalaisten kokemusmaailman näkökulmasta. Muutos haastaa koko kulttuuria uudistumaan tavalla, jossa kyseenalaistuvat vallalla oleva materialistinen ihmiskäsitys ja ihmisen suhde ympäröivään todellisuuteen. Tarvitsemme yhteiskunnan kehityksen suuntaajaksi ekososiaalista sivistystä, joka ottaa huomioon elämämme ekologiset reunaehdot, ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä kulttuuriset arvot, normit ja uskomukset.

Hanke valjastaa kansalaistoiminnan järjestöt sekä vapaan sivistystyön toimijakentän – sivistysjärjestöt, kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot – kestävyystutkimuksen viimeisimmän tiedon jalkauttajiksi sekä opettajia, kasvattajia ja kansalaisia osallistavan ekososiaalisen sivistyskeskustelun ja kulttuurisen muutoksen käynnistäjiksi. Hankkeen tavoitteena on kansalaisten aktivointi ja osallistaminen keskusteluun hyvästä ja merkityksellisestä elämästä ja kestävästä tulevaisuudesta.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa tuotetaan asiantuntijoiden sekä kansalaisten dialogeista ja haastatteluista koostuva videoesitysten sarja, jonka teemoina ovat hyvä ja merkityksellinen elämä ja kestävä tulevaisuus. Videomateriaalin tueksi laaditaan opettajille ja fasilitoijille ohjeistus, joka sisältää oppijoita orientoivia ennakkotehtäviä sekä toteutusmallin videoiden pohjalta käytävästä keskusteluista oppijoiden kanssa. Materiaali pilotoidaan kansalaisopisto- ja järjestökentällä syksyllä 2023.

Valmis aineisto tulee loppuvuodesta 2023 maksutta  kansalaisjärjestöjen sekä vapaan sivistystyön oppilaitosmuotojen (kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, kesäyliopistot) käyttöön. Materiaalia voivat hyödyntää myös muut koulut ja oppilaitokset ja se tulee vapaaseen jakeluun OKKA-säätiön verkkosivuille Kohti kestävää ja hyvää elämää -materiaalipankkiin.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö sr, Opintokeskus Sivis ja Kansalaisopistojen liitto KoL ry. Hankkeen koordinoinnista vastaa Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö sr.

Lisätietoa: 

Hankekoordinaattori Erkka Laininen, p. 050 372 9195

Avustava hankekoordinaattori Heli Pesonen, p. 020 748 9573

Julkaistu: 25.9.2023

OKKA-säätiö