VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus (2022-2023)

KoordinaattoriSataedu
Kumppanit60 ammatillisen koulutuksen järjestäjää, OKKA-säätiö
RahoitusOpetushallitus

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tukea Agenda 2030-tavoitteiden toteutumista ammatillisessa koulutuksessa sekä vahvistaa koulutuksen kestävää kädenjälkeä. Hankkeella vahvistetaan ammatillisten oppilaitosten omaa kestävän kehityksen ohjelmatyötä ja tavoitellaan pysyviä toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia toiminnassa. Hankkeessa rakennetaan kestävyystiekartta ammatilliselle koulutukselle.

Hankkeen toteutus

Hanke koostuu kahdeksasta työpaketista, joita ovat kestävyystiekartan rakentaminen, viestintä, johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri, pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt, osaamisen kehittäminen, alueiden ja työelämän kehittäminen, hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta sekä asiantuntijatuki oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelmatyöhön. Hankkeessa mukana olevat oppilaitokset voivat valita yhden tai useamman kehittämisalueen. Hankkeessa hyödynnetään asiantuntijatukea ja verkoston jäsenten aktiivista vuorovaikutusta.

Lisätietoa: https://vaski.info/

Julkaistu: 22.6.2022

OKKA-säätiö