Video 4: Maailmayhteyttä etsimässä

Keskustelijoina Raisa Foster ja Maria Joutsenvirta

Raisa Foster ja Maria Joutsenvirta ihmettelevät nykymaailmamme ajattelua ja kasvatusta, jotka katkovat ihmisen suhdetta luontoon. ”Aikamme haaste on siinä, että miten ihmiset saadaan kokemaan yhteyttä omaa itseä ja lähipiiriä kauemmaksi; miten me aletaan huolehtimaan myös koko kylästä tai koko maailman kylästä, kaikista lajeista ja koko planeetasta”, kiteyttää Raisa Foster.

Linkki videoon: Kadonnutta maailmayhteyttä etsimässä

Raisa Foster (Kuva: Antti Yrjönen)

Dosentti Raisa Foster on filosofian tohtori, tutkija ja monialainen taiteilija. Hänen työskentelyään eivät kahlitse tieteen ja taiteen eivätkä liioin eri taidemuotojen väliset rajat, vaan hän tutkii ajankohtaisia sosiaalisia ja ekologisia kysymyksiä niin kirjoittamisen, tanssin, videotaiteen kuin piirtämisenkin keinoin. Foster on tehnyt uraauurtavaa työtä ekososiaalisen oikeudenmukaisuuden tutkimisessa  ja menetelmien kehittämisessä erityisesti taiteen ja kasvatuksen näkökulmista. Hänen sekä taiteellisen että pedagogisen työnsä lähtökohtana on ihmisen kehollinen maailmasuhde. Hän on toimittanut muun muassa kirjan Art, EcoJustice, and Education (Routledge, 2019). Fosterilla on so­si­aa­li­pe­da­go­giik­an,erityisesti taiteellisen tutkimuksen ja työotteen, dosentuuri Itä-Suomen yliopistossa ja tanssipedagogiikan dosentuuri Taideyliopistossa. Foster aloittaa päivänsä uimalla sinisorsien ja muiden elävien olentojen kanssa Tammerkoskessa. raisafoster.com

Maria Joutsenvirta

Kauppatieteiden tohtori Maria Joutsenvirta on kestävän työelämän tutkija ja oppimismuotoilija, joka pyrkii työllään saamaan aikaan systeemistä muutosta organisaatioissa ja yhteiskunnassa. Joutsenvirta on pitkään edistänyt niin tieteessä kuin yhteiskunnassa kasvun jälkeistä hyvinvointi- ja talousajattelua vieden sitä Suomen päättäjille ja vaikuttajille. Hän kehittää transformatiivisia oppimismenetelmiä, joilla saadaan yhteys ihmisissä ja ihmistenvälisyydessä olevaan monitahoiseen älykkyyteen ja luovuuteen kompleksisiin kestävyyshaasteisiin vastaamiseksi. Kirjoissa Talous kasvun jälkeen (2016) ja Sivistys vaurautena (2020) Joutsenvirta ja hänen kollegansa avartavat käsityksiä hyvinvoinnista, taloudesta, työstä ja sivistyksestä, kun käytössä on vain yhden maapallon resurssit. Joutsenvirta rentoutuu luonnossa liikkuen ja eläinten kanssa kommunikoiden.

OKKA-säätiö