Opettajien kesäkoulun 2024 osallistujat on valittu

Opettajien kesäkoulun 2024 osallistujavalinnat on tehty ja valintapäätöksistä on ilmoitettu kaikille hakijoille.

Tämänkertaiseksi kohteeksi valikoitunut Ateena innoitti 74 henkilön hakemaan täydennyskoulutustoteutukseen. Heidän joukostaan säätiön työryhmä päätyi valitsemaan yhteensä 12 osallistujaa. Valintakriteereissä painotettiin hakijan kouluttautumistarvetta sekä mahdollisuutta hyödyntää kesäkoulun antia omassa opetustyössään.

OKKA-säätiön Ateenan kesäkoulutoteutuksen yhteistyökumppanina on Suomen Ateenan instituutti. Kesäkoulun tavoitteena on lisätä tietoa Kreikan historiasta, yhteiskunnasta, taloudesta ja koulutuspolitiikasta. Asiantuntijaluennot, opettajatapaamiset ja tutustumiset kulttuurikohteisiin tarjoavat uusia ideoita omaan opetus- ja kasvatustyöhön. Kesäkoulu mahdollistaa myös monialaisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen solmimisen.

Julkaistu: 28.2.2024

OKKA-säätiö