Opettajien kesäkoulun 2023 osallistujat on valittu

Opettajien kesäkoulun 2023 osallistujavalinnat on tehty ja valintapäätöksistä on ilmoitettu kaikille hakijoille apurahajärjestelmän kautta.

Tämänkertaiseksi kohteeksi valikoitunut Berliini innoitti 65 henkilön hakemaan täydennyskoulutustoteutukseen. Heidän joukostaan säätiön työryhmä päätyi valitsemaan yhteensä 12 osallistujaa. Valintakriteereissä painotettiin hakijan kouluttautumistarvetta sekä mahdollisuutta hyödyntää kesäkoulun antia omassa opetustyössään.

OKKA-säätiön Berliinin kesäkoulutoteutuksen yhteistyökumppanina on Suomen Saksan-instituutti. Täydennyskoulutusviikon aikana osallistujat paneutuvat monipuolisesti Saksan koulutusjärjestelmään, yhteiskuntaan ja kulttuuriin ilmiöoppimisen keinoin sekä pääsevät verkostoitumaan ja tapaamaan opettajakollegoita.

Julkaistu: 16.2.2023

OKKA-säätiö