Opettajien kesäkoulun 2020 osallistujavalinnat

Opettajien kesäkoulun 2020 osallistujavalinnat on tehty ja valintapäätöksistä on ilmoitettu kaikille hakijoille apurahajärjestelmän kautta.

Tämänkertaiseksi kohteeksi valikoitunut Berliini innoitti 75 henkilön hakemaan täydennyskoulutustoteutukseen. Heidän joukostaan säätiön työryhmä päätyi valitsemaan yhteensä 12 osallistujaa. Valintakriteereissä painotettiin hakijan kouluttautumistarvetta sekä mahdollisuutta hyödyntää kesäkoulun antia omassa opetustyössään.

OKKA-säätiön Berliinin kesäkoulutoteutuksen yhteistyökumppanina on Suomen Saksan-instituutti, ja täydennyskoulutusviikon aikana osallistujat paneutuvat monipuolisesti Saksan koulutusjärjestelmään, yhteiskuntaan ja kulttuuriin ilmiöoppimisen keinoin.

Julkaistu: 10.2.2020

OKKA-säätiö