Opettajien kesäkoulu 10. – 17.6.2017, Ateena

OKKA-säätiön ja Suomen Ateenan-instituutin yhteistyössä järjestämä täydennyskoulutusviikko – Opettajien kesäkoulu – oli suunnattu opetusalan ja varhaiskasvatuksen asiantuntijoille: opettajille, lastentarhanopettajille, rehtoreille, johtajille ja esimiehille. Kesäkoulun tavoitteena oli lisätä tietoa Kreikan historiasta, yhteiskunnasta, taloudesta ja koulutuspolitiikasta. Asiantuntijaluennot, opettajatapaamiset ja tutustumiskäynnit tarjosivat uusia ideoita omaan opetus- ja kasvatustyöhön. Kesäkoulu mahdollisti myös monialaisten yhteistyöverkostojen solmimisen.

Valintakriteerit ja päätös valinnasta

Opettajien kesäkouluun valittiin 12.1.2017 yhteensä kymmenen osallistujaa eri koulutusasteilta. Valintakriteereissä painottuivat henkilökohtainen kouluttautumistarve sekä osallistujan aktiivisuus tiedon ja osaamisen jakamiseen ja hyödyntämiseen omassa työyhteisössään.

 

Julkaistu: 11.5.2017

OKKA-säätiö