Opettajien kesäkoulu 6.-9.6.2016, Tallinna-Tartto

OKKA-säätiön ja Suomen Viron-instituutin yhteistyössä järjestetty kesäkoulu oli suunnattu opetus- ja kasvatusalan asiantuntijoille. Kesäkoulun tavoitteena oli lisätä tietoa Viron yhteiskunnasta ja taloudesta sekä tutustuttaa digitalisaation opetuskäyttöön. Kesäkoulusta sai ideoita ja pedagogisia malleja tietotekniikan mielekkääseen opetuskäyttöön eri koulutusasteiden opettajille sekä varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville.

Kesäkouluun valittiin 15 osallistujaa ja valintakriteereissä painottuivat henkilökohtainen kouluttautumistarve ja osallistujan aktiivisuus tiedon ja osaamisen jakamiseen ja hyödyntämiseen omassa työyhteisössään.
Ohjelma, josta osa toteutettiin englanniksi, sisälsi asiantuntijaluentoja, opettajatapaamisia ja tutustumiskäyntejä. Lisäksi osallistujat laativat omaan opetukseen/kasvatustehtävään liittyvän ennakkotehtävän. Kesäkoulu mahdollisti myös monialaisten yhteistyöverkostojen solmimisen. Kesäkoulun ohjelma löytyy tästä.

Julkaistu: 19.5.2016

OKKA-säätiö