OKKA–Svenska kulturfonden -palkinto

OKKA-säätiö myöntää yhteistyössä Svenska kulturfondenin kanssa 4 – 6 tunnustuspalkintoa opettajille, jotka opettavat ruotsia suomenkielisessä päiväkodissa, peruskoulussa, lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa, yliopistossa, vapaan sivistystyön oppilaitoksessa tai taiteen perusopetuksessa.

OKKA–Svenska kulturfonden -palkinto on myönnetty vuodesta 2008 lähtien. Tunnustuspalkinnot myönnetään säätiön hallitukselle tehtyjen ehdotusten perusteella ansiokkaasta ruotsin kielen opetuksesta ja ruotsinkielisen kulttuurin edistämisestä.

Vuoden 2023 palkinnonsaajat

OKKA–Svenska kulturfonden -palkinnot myönnettiin seuraaville ansioituneille ruotsin kielen opettajille:

FT, ruotsin kielen yliopiston lehtori Sirpa Heino, Vaasan yliopisto / kielikeskus, Vaasa

Esikoulun opettaja Christel Manninen, Roihuvuoren kielikylpypäiväkoti, Helsinki

FM, kieltenopettaja Marita Metsävainio, Oulun ammattikorkeakoulu OAMK, Oulu

FL, lehtori Timo Neuvonen, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio

FM, KM, tuntiopettaja Kaisu Saarela, Naantalin opisto, Naantali

FM, lukion lehtori (ruotsi ja saksa), Anne Suontaus, Kuninkaantien lukio, Espoo

OKKA-säätiön hallitus jakoi 12.10.2023 palkinnot yhdessä Svenska kulturfondenin kanssa.

Tutustu aiempien vuosien palkinnon saajiin

 

OKKA-säätiö