Apurahan hakeminen

OKKA-säätiön apurahat myönnetään opetuksen edistämiseen ja opettajien sekä esimiesten työn tukemiseen liittyviin koulutuksiin, kehittämis- ja tutkimushankkeisiin, taide- ja kulttuurihankkeisiin sekä opintomatkoihin. Apurahojen hakijoina voivat olla yksityishenkilöt ja työryhmät.

Apuraha voidaan myöntää jo alkaneelle hankkeelle, jos sen kustannusvaikutus syntyy vuoden sisällä apurahan myöntöpäivästä. Päättyneelle hankkeelle ei jälkikäteen myönnetä apurahaa. Apurahoja ei myönnetä työnantajan velvollisuuksiin kuuluviin koulutuksiin tai hankkeisiin, eikä tutkintoon johtavaan koulutukseen – lukuun ottamatta tieteellisiä ja taiteellisia jatkotutkintoja. Huomioithan, että OKKA-säätiö ei myönnä vuosiapurahoja. 

Apurahojen hakuaika on maaliskuu, jolloin sähköisen hakulomakkeen voi täyttää apurahajärjestelmän kautta.

Vuoden 2024 apurahojen ja stipendien myöntökriteerit, painopistealueet ja hakuohjeet

OKKA-säätiö