Apurahansaajan tarina – esittelyssä Katri Heino

Varhaiskasvatuksen opettaja, luokanopettaja, KM Katri Heino sai OKKA-säätiöltä 500 euron apurahan Positiivisen pedagogiikan sekä laaja-alaisen hyvinvoinnin täydennyskoulutusohjelmaan osallistumiseen 2020–2021. Katri Heino on työskennellyt Helsingin kaupungilla luokanopettajana vuodesta 2004, ja hän on myös hyvinvointitaitojen opettaja.

Kuvassa Katri Heino

”Olin kuullut paljon kehuja positiivisen pedagogiikan sekä laaja-alaisen hyvinvoinnin koulutusohjelmasta. Kaipasin uutta suuntaa opettajan ja kasvattajan työlleni ja koulutuksen sisältö vaikutti juuri sellaiselta, jonka avulla koin pystyväni kehittämään itseäni opetusalan ammattilaisena. Koulutus oli maksullinen, minkä vuoksi siihen osallistuminen oli aiemmin mietityttänyt. Saamallani apurahalla pystyin kattamaan osan koulutuksen kustannuksista”, Heino kertoo.

Koulutuksen ohjelma oli Heinon mukaan erittäin monipuolinen ja moniulotteinen. Se antoi syvällisen perehdytyksen positiiviseen pedagogiikkaan, positiiviseen psykologiaan, hyvinvointiopetuksen taitosisältöihin sekä ratkaisukeskeisen opetuksen menetelmiin. Koulutukseen sisältyi runsas materiaali: valmiita tuntisuunnitelmia, helppoja ja selkeitä hyvinvointitaitoharjoituksia suoraan siirrettäväksi opetustyöhön sekä monipuolista koulutuskirjallisuutta. Koulutuksen hyvinvointitaitojen sisältö oli kattava pitäen sisällään muun muassa tunnetaitoja, vahvuustaitoja, läsnäolotaitoja, ihmissuhdetaitoja, vuorovaikutustaitoja sekä onnellisuustaitoja.

Koulutus antoi uudenlaista näkökulmaa opettajan työhön ja se avasi niin silmät kuin sydämen näkemään, miten merkityksellistä on saada mahdollisimman moni lapsi ja nuori hyvinvointitaitojen opetuksen piiriin. Lisäksi koulutus muistutti hyvin siitä, että myös kasvattajan on tärkeää pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan. Jotta kykenee opettamaan lapsille ja nuorille näitä tärkeitä taitoja, tulee opettajan olla heille aidosti läsnä.

”Koulutuksesta olen saanut paljon uusia ideoita. Omassa luokassani ja koko koulussamme olen edistänyt hyvinvointitaitotunneilla oppilaiden hyvinvointia sekä hyvinvoivaa positiivisen pedagogiikan sävyttämää ilmapiiriä ja oppimisympäristöä. Koulutuksen myötä olen myös saanut lisättyä omaan arkeeni hyvinvointia lisääviä elementtejä”, Heino kiittelee.

Koulutuksen innoittamana Katri Heino inspiroitui jatkamaan hyvinvointitaitojen opiskelua positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisten opintojen syventävien opintojen parissa, joita hän juuri parhaillaan suorittaa. Heinoa kiinnostaisi opiskella myös jotain muuta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvää.

Itsensä kehittäminen kannattaa aina. Kannattaa uskoa itseensä ja omiin unelmiinsa. Kannattaa sinnikkäästi ja rohkeasti mennä kohti omia päämääriään”, muistuttaa Katri Heino. 

Julkaistu: 3.3.2022

OKKA-säätiö