Apurahansaajan tarina – esittelyssä Ari Haasio ja Elisa Kannasto

Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) yliopettaja, FT Ari Haasio ja YAMK-tutkintojen koulutuspäällikkö, FT Elisa Kannasto saivat työryhmänä vuonna 2022 1 000 euron OKKA-Turva apurahan Verkko-opetus ja oppiminen ammattikorkeakouluissa – COVID-19 muutosvoimana? -tutkimushankkeeseen. Apuraha myönnettiin tutkimukseen, joka kohdistui COVID-19-viruksen vaikutuksiin opetuskäytännössä ennen muuta verkko-opetuksen kehittämisen näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää ammattikorkeakoulujen opetusta muuttuneessa toimintaympäristössä ja tilanteessa.

Kuvassa Elina Kannasto

Tutkimusprojektin tuloksena valmistui kolme artikkelia ja yksi puheenvuoro. Lisäksi yksi kansainvälinen vertaisarvioitu artikkeli on parhaillaan viimeisteltävänä. Merkittävin artikkeleista on Handbook of Research on Implementing Inclusive Educational Models and Technologies for Equity and Diversityssä julkaistu oppimisen ja opettamisen muutosta käsittelevä artikkeli, joka perustui laajaan kyselyaineistoon sekä opetushenkilöstön haastatteluihin. Kyselyyn vastasi 77 Seinäjoen ammattikorkeakoulun opettajaa ja 619 ammattikorkeakoulun opiskelijaa.

Suomeksi tuloksia on avattu artikkeleissa Monipuolisempaan verkko-opetukseen pandemian myötä ja SeAMKin opiskelijat verkko-opiskelijoina – kokemuksia COVID-19-pandemia-ajan opinnoista. Kumpikin artikkeli on ilmestynyt Seinäjoen ammattikorkeakoulun 30-vuotisjuhlajulkaisussa.

Mitä tästä opimme?

”Olemme aiemminkin tehneet tutkimusta yhdessä, joten kun idea aiheesta tuli, toimeen oli helppo tarttua. Tutkiminen on oppimista ja oppiminen on tutkimista, sanotaan. Niin myös tässä tapauksessa. Vaikka koronapandemia aiheutti isoja haasteita niin opiskelijoille kuin opettajillekin, se oli myös kasvattava ja kehittävä kokemus”, Haasio ja Kannasto kertovat.

Kuvassa Ari Haasio

Pandemian seurauksena opetus siirrettiin verkkoon, opettajat oppivat uusia työmenetelmiä ja joutuivat pohtimaan vaihtoehtoisia pedagogisia ratkaisuja. Samalla myös sosiaalisen median välineet tulivat tutuiksi, jos niitä ei ollut aiemmin käytetty. Seinäjoen ammattikorkeakoulun digipedatiimin tukea pidettiin ensiarvoisen tärkeänä ja sitä kiiteltiin. Myös etätyön mahdollisuus oli monelle hyvä vaihtoehto – pitkien työmatkojen sijaan töitä saattoi nyt tehdä kotona. ”Kääntöpuolena oli kuitenkin se, että etäkurssit työllistivät enemmän, eikä kaikkiin opiskelijoihin saatu samanlaista kontaktia kuin aiemmin. Osa opiskelijoista suorastaan katosi pandemian aikana”, Kannasto toteaa.

Opiskelijoiden suhtautuminen etäopetukseen vaihteli suuresti: noin puolet piti verkko-opiskelusta, osa taas toivoi paluuta luentosaliin. ”Tuloksista voitiin havaita selkeästi se, että ensimmäisen vuoden opiskelijat kaipasivat perinteistä opiskelijaelämää ja ryhmän tukea. Aikuisopiskelijat taas pitivät verkkokursseista, koska ne takasivat paremmat mahdollisuudet työn, perhe-elämän ja opintojen yhteensovittamiseen. Lisäksi etäopiskelu mahdollisti kustannussäästöjä erityisesti matkustuskuluissa”, Haasio kertoo.

Pandemia muutti pysyvästi opiskelu- ja opetuskäytäntöjä. Verkkoa hyödynnetään yhä enemmän ja monipuolisemmin. Myös opettajat oppivat uusia tapoja opettaa. Osalle opiskelijoista taas verkkokurssi on hyvä vaihtoehto, jolla voi joustavoittaa omia opintoja tai opiskella rauhassa poissa äänekkäästä luokkatilasta.

”Tutkimustyömme jatkuu ja projektin viimeinen artikkeli saatellaan maailmalle. Työparina jatkamme myös muiden viestintään ja kulttuuriin liittyvien aiheiden parissa. Yksi kirja on tekeillä ja artikkeleita suunnitteilla. Niille, jotka vielä miettivät tutkimuksen tekoa, haluamme sanoa: se kannattaa! Pienimuotoinenkin tutkimus on mielekäs tapa oppia ja oivaltaa – myös opettajalle”, kertovat Haasio ja Kannasto.

Julkaisut

Haasio, A., & Kannasto, E. (2023). Koronapandemia-ajan vaikutukset työhön ammattikorkeakoulussa. Kasvatus54, 103–104.

Haasio, A. & Kannasto, E. (2022) Monipuolisempaan verkko-opetukseen pandemian myötä. Teoksessa Päällysaho, S., Junell, P., Salminen-Tuomaala, M., Uusimäki, S., Varamäki, E., Saarikoski, S., & Karvonen, M. (toim.). Opetusta, oppimista, tutkimusta ja kehittämistä: SeAMK 30 vuotta. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/787382/A38.pdf?sequence=1

Kannasto, E., & Haasio, A. (2023). How Has COVID-19 Changed Teaching and Learning at the Finnish Universities of Applied Sciences?: Reflections of Teachers and Students on Online Learning. In Handbook of Research on Implementing Inclusive Educational Models and Technologies for Equity and Diversity(pp. 156-175). IGI Global.

Kannasto, E. & Haasio, A. (2022). SeAMKin opiskelijat verkko-opiskelijoina – kokemuksia COVID-19-pandemia -ajan opinnoista. Teoksessa Päällysaho, S., Junell, P., Salminen-Tuomaala, M., Uusimäki, S., Varamäki, E., Saarikoski, S., & Karvonen, M. (toim.). Opetusta, oppimista, tutkimusta ja kehittämistä: SeAMK 30 vuotta. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/787382/A38.pdf?sequence=1

Julkaistu: 23.10.2023

OKKA-säätiö