Apurahansaajan tarina – esittelyssä Katri Karlsson

Työelämän suomea -koulutusta Helsingin työväenopistossa koordinoiva suunnittelijaopettaja FM Katri Karlsson sai vuonna 2021 OKKA-säätiöltä 1000 euron apurahan Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutukseen (DigiErko, 60 op). Koulutuksen tavoitteena on kehittää opettajien asiantuntijuutta digitaalisessa oppimisessa ja opettamisessa. Koulutus tarjoaa ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää osaamista työelämässä toimiville opettajille.

Kuvassa Katri Karlsson

”Olen opettanut suomea toisena kielenä ammatillisessa oppilaitoksessa ja työväenopistossa yhteensä yli kaksikymmentä vuotta. Opiskelijoideni suurimmat haasteet ja puutteet ovat yleensä suomen kielessä ja opiskelutaidoissa, mutta myös digiosaamisessa. Usein unohdamme, miten olennainen osa integroitumista kielitaidon lisäksi on riittävä digiosaaminen”, Karlsson kertoo.

Opetusurallaan Karlsson on opettanut eniten S2-aikuisopiskelijoita ammattikielen näkökulmasta. Tavoitteena on ollut esimerkiksi lähihoitajaopiskelijoiden suomen kielen kehittyminen niin, että he selviävät ammatillisista opinnoistaan. Karlsson opetti pitkään sosiaali- ja terveysalan vieraskielisiä opiskelijoita, sillä hän on koulutukseltaan myös sairaanhoitaja.

DigiErko -koulutukseen Katri Karlsson hakeutui löytääkseen vastauksia siihen, miten hän voisi mielekkäästi yhdistää suomi toisena kielenä ja perusdigitaitojen opetuksen. Karlssonin näkemyksen mukaan opiskelijan kielitaidon kehittyessä hänellä on parempi mahdollisuus kartuttaa myös digiosaamistaan. DigiErko -koulutuksessa Karlsson laati vieraskielisille opiskelijoille soveltuvaa digimateriaalia Google Sites -sovellukseen: Tulevaisuuden osaaja -digityökalun ja S2-oppijan digitaidot -lähiopetuskurssimateriaalin.

”Koko tämä prosessi, tai lähinnä projekti, sai työväenopistossa iloksemme jatkoa keväällä 2022. Teimme yhteistyössä tietotekniikan opettajan kanssa Työelämän digitaidot -moduulin materiaalin ja toteutuksen osaksi Työelämän suomea -kurssiamme. Lisäksi syksyllä 2022 syntyi KOSKI-järjestelmäkelpoinen digiosaamisen kurssi vieraskielisille aikuisille. Kaiken kaikkiaan minulle jäi DigErko-hankkeestani mukaan paljon onnistumisia”, Karlsson iloitsee.

Apuraha ei mahdollistanut Karlssonille opintovapaata, mutta se käynnisti erittäin tervetulleen koulutusmyönteisen vaiheen hänen urapolullansa. Suomi toisena kielenä -pedagogiikka on ollut vuosia Karlssonia ammatillisesti inspiroiva asia, ja muu kouluttautuminen on jäänyt moneksi vuodeksi taka-alalle. Osallistuminen DigiErko-koulutukseen sytytti hänessä ”koulutuksen janon”, oman osaamisen kehittämisen jatkumon.

Katri Karlssonin unelmana ja haaveena on jo pitkään ollut tehdä enemmän oppimateriaalia, jota hän haluaisi myös julkaista. Ajatuksena hänellä on tulevaisuudessa hakea rahoitusta oman S2- oppimateriaalin tekemiseen – toivoen, että saisi työstää sitä opintovapaalla.

”Apurahan hakijoille haluan sanoa, että hae ihmeessä! Kouluttautuminen on ehdottoman tärkeää. Kun kasvatat osaamistasi, ammatillinen identiteettisi kehittyy ja työ maistuu, kun muistat haastaa itseäsi sopivasti ja riittävän usein”, Karlsson pohdiskelee kiitollisena.

Julkaistu: 10.3.2023

OKKA-säätiö