Apurahansaajan tarina – esittelyssä Viola Soininen

Kuvassa Viola Soininen

Esi- ja alkuopetukseen erikoistunut luokanopettaja, KM Viola Penttinen, nyk. Soininen, sai vuonna 2021 OKKA – Elsa Boreniuksen ja Elisabeth Alanderin stipendirahastosta 6000 euron apurahan Esi- ja alkuopetuksen opettajien työhyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen laadun välisiä yhteyksiä käsittelevän väitöskirjan viimeistelyyn.

”Kun valmistuin Jyväskylän yliopistosta talvella 2017, jäin yliopistolle töihin Teacher and Student Stress and Interaction in Classroom (TESSI) -tutkimushankkeeseen. Työssäni kiinnostuin tutkimuksesta, ja aloitin väitöstutkimuksen esi- ja alkuopettajien työhyvinvoinnin ja ohjausvuorovaikutuksen laadun välisistä yhteyksistä osana TESSI-tutkimusta syksyllä 2018. Tutkimusaihe on tärkeä, sillä sekä varhaiskasvatuksen että alkuopetuksen opettajat kokevat kuormittuneisuutta työssään ja tämä kuormittuneisuus voi heijastua heidän vuorovaikutukseensa lasten kanssa,” Soininen kertoo.

Apurahakauden aikana Soininen kirjoitti artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osaa ja teki muokkauksia kahteen väitöskirjan osaksi tulevaan artikkeliin. Näihin Soininen sai muokkausehdotuksia lehdistä, joissa artikkelit olivat vertaisarvioinnissa.

”Apurahan ansiosta pystyin tekemään väitöstutkimustani täysipäiväisesti ja sain edistettyä sekä yhteenveto-osaa että artikkeleiden revisioita. Näin pääsin taas askeleen lähemmäksi väitöskirjani valmistumista!”

Väitöskirjaa kirjoittaessa Viola Soininen on oppinut paljon sekä tutkimuksen tekemisestä että tutkimusaiheestaan eli opettajien työhyvinvoinnista ja ohjausvuorovaikutuksesta. Tutkimuksen tulokset ovat osoittaneet, että opettajien työhyvinvoinnin ja ohjausvuorovaikutuksen laadun yhteydet ovat moninaiset. Ensimmäisen artikkelin tulosten mukaan esiopettajien kokema stressi ennustaa kielteisesti tunnetuen ja toiminnan organisoinnin laatua esiopetusryhmissä. Lisäksi esiopettajien kokema työn imu on myönteisesti yhteydessä ohjauksellisen tuen laatuun.

Toisessa artikkelissa Soininen tunnisti esiopettajien keskuudesta neljä ohjausvuorovaikutuksen profiilia, jotka hän nimesi seuraavasti: Korkein laatu, Keskimääräinen laatu, Matalampi laatu ja vähäinen kielteisyys, sekä Matalampi laatu ja keskimääräinen kielteisyys. Profiilien vertailu osoitti, että keskimääräisen ohjausvuorovaikutuksen laadun profiiliin kuuluvat opettajat raportoivat myönteisintä työhyvinvointia.

”Kokonaisuudessaan väitöstutkimukseni tulosten perusteella on tärkeää, että esiopetuksessa etsitään keinoja henkilökunnan työn imun vahvistamiseksi sekä työn kuormittavuuden vähentämiseksi”, Soininen huomauttaa.

Tällä hetkellä Soinisen väitöskirja on esitarkastuksessa ja hän odottaa innolla väitöstilaisuutta. Soininen kaipaa lasten parissa työskentelyä, joten väitöksen jälkeen hän aikoo hakeutua opettajan tehtäviin joko esi- tai alkuopetukseen. Ehkäpä siellä tulee mieleen myös jatkotutkimusaiheita!

Lopuksi Viola Soininen lähettää terveiset muille apurahanhakijoille:

”Tsemppiä! Apurahojen hakeminen vie paljon aikaa, mutta onneksi se aina välillä myös palkitsee!

Viola Soininen on kirjoittanut artikkelin, joka käsittelee samoja teemoja kuin hänen väitöskirjansa: ”Ohjausvuorovaikutuksen laatu ja esiopettajien työhyvinvointi: kontekstitekijöiden ja työstä palautumisen merkitys” (https://journal.fi/jecer/article/view/114009/67205).

Julkaistu: 1.11.2022

OKKA-säätiö