Presidentti Tarja Halonen juhlapuhujana OKKA-säätiön 20-vuotisjuhlassa

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö vietti 20-vuotisjuhlaansa 24.8. Akavatalolla. Säätiö perustettiin vuonna 1997 kahden aiemman säätiön, Opetusalan koulutussäätiön ja Ammattikasvatussäätiön yhteenliittymänä. Säätiön taustatahoina toimivat nykyisin Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, valtakunnalliset ammatilliset opettajayhdistykset ja Lastentarhanopettajaliitto.

OKKA-säätiön tilaisuuteen juhlapuhujana osallistunut presidentti Tarja Halonen kertoi kestävän tulevaisuuden haasteista ja YK:n Agenda2030:n globaalien kestävän kehityksen tavoitteiden totutuksesta.

Halosen mukaan olemme kaikki kestävän tulevaisuuden rakentajia. Agenda2030:n neljäs tavoite koskee koulutusta. Globaalilla tasolla suurin haaste on kaikkien lasten ja nuorten mahdollisuus koulunkäyntiin. Myös naisten tasa-arvoa koulutuksessa on parannettava. Vaikka Suomi on koulutuksen kärkimaita, on meilläkin parannettavaa esimerkiksi elinikäisessä oppimisessa.

Kestävän tulevaisuuden suhteen presidentti Halonen on optimisti. Paljon myönteistä kehitystä on jo tapahtunut. Halosen mielestä muutoksen tekijöitä kasvatetaan parhaiten vaalimalla oppimisen iloa, antamalla tilaa erilaisuudelle ja tukemalla kaikkien oppimisen mahdollisuuksia. Presidentti Halonen huomioi puheessaan myös OKKA-säätiön tärkeän panoksen kestävän kehityksen edistämisessä.


Presidentti Tarja Halonen vastaanotti suunnittelupäällikkö Erkka Lainiselta OKKA-säätiön kiitokset vierailusta säätiön juhlassa (Kuva: Jarkko Mikkonen).

Omassa puheenvuorossaan OKKA-säätiön hallituksen puheenjohtaja Ari-Pekka Elomaa kiitti kahden vuosikymmen aikana säätiön toimintaan vaikuttaneita tahoja – hallituksen jäseniä, henkilökuntaa ja yhteistyökumppaneita – arvokkaasta työstä suomalaisen koulutuksen hyväksi. Erityisen kiitoksensa tuesta puheenjohtaja Elomaa suuntasi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n emeritus-puheenjohtaja Erkki Kangasniemelle ja nykyiselle puheenjohtajalle Olli Luukkaiselle.

Apurahoja, koulutusta, julkaisuja ja kestävää kehitystä

Historiansa aikana OKKA-säätiö on jakanut vuosittain apurahoja opetus- ja kasvatusalan koulutuksiin, kehittämis- ja tutkimushankkeisiin, taide- ja kulttuurihankkeisiin sekä opintomatkoihin. Lisäksi säätiö myöntää stipendejä ja palkintoja. Juhlassa jaettiin apurahoja ja stipendejä yhteensä 22:lle henkilölle.

OKKA-säätiö järjestää myös koulutustoimintaa, josta esimerkkeinä ovat opettajien ulkomailla pidetyt kesäkoulut sekä yhteistyössä OAJ:n Ammatilliset Opettajat – OAO:n kanssa järjestettävät Ammatilliset opettajapäivät. Vuosien varrella säätiö on julkaissut huomattavan määrän koulutus- ja kasvatusalan kirjallisuutta. OKKA-säätiö julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Ammattikasvatuksen aikakauskirjaa yhdessä Ammatillisen koulutuksen tutkimusseuran OTTU ry:n kanssa. Lisäksi säätiö järjestää opettajien kulttuurikisoja Turun kirjamessujen yhteydessä.

OKKA-säätiön näkyvimmäksi toimintamuodoksi on vakiintunut Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi, joka käynnistyi vuonna 2004. Tähän mennessä säätiö on myöntänyt sertifikaatin yhteensä 95:lle koululle tai oppilaitokselle. Säätiö on osallistunut mittavaan määrään hankkeita, joissa on kehitetty eri kouluasteiden oppilaitosten kestävän kehityksen toimintaa. OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Laininen on Suomen kestävän kehityksen toimikunnan varajäsen.

Julkaistu: 25.8.2017

OKKA-säätiö