OKKA-säätiö mukana planetaarisen sosiaalipedagogiikan luomisessa

Educational Theory -lehdessä julkaistiin äskettäin planetaarisen sosiaalipedagogiikan teoria. Se tarkastelee ihmisen paikkaa maailmassa osana yhteisöjä ja planeettamme todellisuutta. OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Laininen osallistui teorian kehittelyyn Itä-Suomen yliopiston johtamassa kansainvälisessä tutkimushankkeessa ja oli yksi tutkimusartikkelin kirjoittajista.

”Nykyihmisen elämää leimaa irrallisuus maailmasta. Emme enää tunnista esimerkiksi päivittäisten valintojemme vaikutuksia ympäristön tilaan tai ihmisten elämään maissa, joissa kuluttamiamme tavaroita tuotetaan”, kertoo Laininen.

Lainisen mukaan irrallisuuden kokemus tuo meille moraalisen haasteen. Kun yhteyttä ei ole, on helppo olla välittämättä. Silloin ei synny myöskään myötätuntoa, joka vahvistaa toimijuutta kestävän tulevaisuuden puolesta. Lainista huolettavat tutkimustulokset, joiden mukaan nuorilta on kateissa usko omiin mahdollisuuksiinsa vaikuttaa tulevaisuuden suuntaan.

”Planetaaristen kriisien aikakaudella koulutuksen tulisi edistää tulevaisuuslukutaitoa, joka vahvistaa kykyä kuvitella toivottavia tulevaisuuksia ja käyttää tulevaisuutta nykyhetkessä muutoksen tekemiseen”, sanoo Laininen.

Planetaarisen sosiaalipedagogiikan ratkaisu ihmisen maailmasuhteen yhdentymiseen on oppiminen, jota voi luonnehtia tutkimusmatkaksi ihmisen sisäiseen maailmaan ja ulkoiseen todellisuuteen. Ihminen tarkastelee ja ihmettelee maailmaa ja itseään tutkijana, taiteilijana ja henkisenä olentona työvälineinään rohkea ja luova kokeileminen, dialogisuus ja pysähtyminen. Tätä kautta ihmisen irrallinen kokemus maailmassa olemisesta voi yhdentyä tilan, moraalin ja ajan ulottuvuuksien suhteen.

Lue lisää aiheesta:

OKKA-säätiön planetaarisen sosiaalipedagogiikan sivu 

Itä-Suomen yliopiston uutinen tutkimushankkeesta

Arto O. Salonen & Erkka Laininen. Planetaarinen sosiaalipedagogiikka uudistaa ihmisen maailmayhteyden. Tutkijaverkosto Sirenen blogi 5.11.2023.

Tutkimusartikkeli: Salonen, Arto O., Laininen, Erkka, Hämäläinen, Juha & Sterling, Stephen (2023). A Theory of Planetary Social Pedagogy. Educational Theory 73(4). https://doi.org/10.1111/edth.12588

Julkaistu: 8.11.2023

OKKA-säätiö