Ehdota OKKA–Svenska kulturfonden -palkinnonsaajaa 13.5.–10.6.2024!

Nu har du en chans att påverka!

OKKA-säätiö myöntää yhteistyössä pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa Svenska kulturfondenin kanssa tunnustuspalkintoja (à 1 000 euroa) ansioituneille ruotsinopettajille.

Tunnustuspalkintoon ovat oikeutettuja ruotsinopettajat, jotka työskentelevät suomenkielisissä päiväkodeissa, peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa, taiteen perusopetuksessa tai vapaan sivistystyön parissa.

Palkintoperusteet

Keskeisinä palkintoperusteina ovat oman työn ulkopuolinen toiminta ruotsinkielisen kulttuurin edistämiseksi, monipuoliset kirjalliset työt, suunnittelutoiminta sekä sujuva yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. Myös jatkokouluttautuminen ja virkavuodet huomioidaan palkintojen myöntämisessä. Vuosittain palkitaan enintään 6 ansioitunutta opettajaa.

Palkintoehdotuksen tekeminen

OKKA – Svenska kulturfonden -palkintoehdotuksen jättäjä on eri henkilö kuin ehdotettu palkinnonsaaja. Näin on mahdollista antaa tunnustusta omille alaisille, kollegoille tai muille yhteistyökumppaneille.

Voit käydä jättämässä ehdotuksesi palkinnonsaajasta perusteluineen joko suomeksi tai ruotsiksi sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Hakuaika alkaa ma 13.5.2024 ja päättyy ma 10.6.2024.

Palkintopäätökset ja palkinnonsaajista tiedottaminen

OKKA-säätiön hallitus päättää palkinnonsaajista alkusyksystä 2024, minkä jälkeen heihin otetaan yhteyttä. Erillinen palkinnonjakotilaisuus järjestetään lokakuussa, jolloin myös palkinnonsaajien nimet julkaistaan säätiön sähköisissä viestintäkanavissa.

Aiempien vuosien palkinnonsaajat löydät tämän linkin kautta.

Lisätietoja

Palkintohakuun liittyvissä kysymyksissä voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse: okka-saatio@oaj.fi.

Julkaistu: 10.5.2024

OKKA-säätiö