OKKA-säätiön Kestävän tulevaisuuden tekijä -palkinto Länsi-Uudenmaan Tanssiopisto Hurja Piruetille

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö on myöntänyt 5 000 euron suuruisen Kestävän tulevaisuuden tekijä -tunnustuspalkinnon Länsi-Uudenmaan Tanssiopisto Hurja Piruetille. Palkinto luovutettiin Hurja Piruetille 6.10.2022 OKKA-säätiön 25-vuotisjuhlassa Helsingissä.

Perusteena valinnalle on oppilaitoksen uudistava ja rohkea pedagogiikka, jossa taide, luovuus, tunteet ja kehollisuus on otettu kestävän maailmansuhteen rakentamisen välineiksi. Hurja Piruetti on myös luonut yhteiskuntaa uudistavia kumppanuuksia ja vienyt taiteen ja oppimisen voimaa ja iloa ympäristöönsä yhteistyöhankkeiden ja taidetapahtumien kautta.

Hurja Piruetin palkitsemisen kautta haluamme nostaa esille taidekasvatuksen merkittävää roolia ja mahdollisuuksia kestävän tulevaisuuden rakentamisessa, perustelee valintaa palkintoraadin puheenjohtajana toiminut OKKA-säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Tuija Mäntsälä.

Palkinnon vastaanottivat Paula Viitanen, Katja Köngäs ja Ulla Koho. Kuva: Jarkko Mikkonen

Lähdimme Hurja Piruetissa rohkeasti pohtimaan kestävää tulevaisuutta taidekasvatuksen ja taideoppilaitoksen näkökulmasta. Taiteen perusopetus luo yhteenkuuluvuutta ja antaa mahdollisuuden tarkastella ympäröivää maailmaa ja itseämme useista eri näkökulmista. Se harjaannuttaa luovaa ajattelua, joka on osaltaan edellytys uudenlaisen yhteiskunnan ratkaisujen rakentamisessa, kertoo Hurja Piruetin rehtori Katja Köngäs.

OKKA-säätiö ylläpitää valtakunnallista Oppilaitoksen kestävän kehityksen sertifiointia. Sertifikaatin on saanut tähän mennessä 119 koulua tai oppilaitosta. Kestävän tulevaisuuden tekijä -palkinnon saaja valittiin sertifioitujen oppilaitosten joukosta.

Julkaistu: 7.10.2022

OKKA-säätiö