Kestävän tulevaisuuden indikaattorit käyttöön ammattioppilaitoksissa

OKKA-säätiö on vahvistanut ammatillisten oppilaitosten kestävän tulevaisuuden indikaattorit otettavaksi käyttöön oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnissa. Kymmenessä kestävän tulevaisuuden indikaattorissa tarkastellaan, miten oppilaitoksen opetus, toimintakulttuuri ja johtaminen heijastavat tulevaisuutta ennakoivaa ja yhteiskuntaa uudistavaa toimintatapaa. Indikaattoreiden keskiössä ovat oppilaitosyhteisöstä nouseva uudistuminen ja kumppanuuksien syventäminen työelämän ja yhteiskunnan toimijoiden kanssa.

Kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden itsearviointi tehdään eDelphi-tulevaisuusyökalulla laajasti oppilaitosyhteisöä osallistaen. Arvioinnin tuloksista käydään yhteinen palautekeskustelu. Henkilöstöllä ja opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa kehittämistavoitteisiin. Oppilaitos laatii kehittämissuunnitelman, joka tähtää ennakoivien ja uudistavien toimintatapojen vahvistamiseen.

Ammatillisia oppilaitoksia koulutetaan indikaattoreiden arviointiin Suomen ympäristöopiston Syklin, OKKA-säätiön ja Metdodix Oy:n järjestämässä Yhteiskuntaa uudistava ammattioppilaitos -täydennyskoulutuksessa. Vuoden 2020 aikana kestävän tulevaisuuden indikaattoreita pilotoidaan vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa. Indikaattorit otetaan käyttöön näiden koulutusmuotojen sertifioinnissa vuoden 2020 lopulla. Uudistus etenee peruskouluihin ja lukioihin vuonna 2021.

Lisätietoa ammatillisten oppilaitosten kestävän tulevaisuuden indikaattoreista

Julkaistu: 12.2.2020

OKKA-säätiö