Hämeen ammatti-instituutti sai sertifikaatin

Hämeen ammatti-instituutti on saanut OKKA-säätiöltä koko toimintansa kattavan kestävän kehityksen sertifikaatin. Se luovutettiin oppilaitokselle 31.5. Evolla järjestetyssä henkilöstöpäivässä.

Hämeen ammatti-instituutin visiona on olla vuonna 2030 vahvin kestävän tulevaisuuden moniosaajien valmentaja. Tätä päämäärää kohti oppilaitosta kuljettaa kestävän kehityksen ohjelma, jota toteutetaan yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Ohjelman tavoitteina ovat hyvinvoinnin vahvistaminen, kestävän kehityksen sisällyttäminen osaksi kaikkea koulutustoimintaa, työelämäyhteistyön kehittäminen sekä oppilaitoksen hiilineutraalius.

HAMI on jo pitkään rakentanut kestävyysosaamisen perustaa koulutuksiinsa. Tästä osoituksena on oppilaitoksen Mustialan kampuksen vuonna 2013 saama kestävän kehityksen sertifikaatti. Kaikki HAMIn opiskelijat voivat suorittaa kestävän kehityksen koulutusjakson. Oppilaitoksen laaja yhteistyöverkosto mahdollistaa viimeisimmän tutkimustiedon hyödyntämisen opetuksessa. Kumppaneihin kuuluvat muun muassa Metsähallitus, Luonnonvarakeskus ja Hämeen ammattikorkeakoulu.

Hämeen ammattiopistolla on loistavat mahdollisuudet toimia kestävyysmurroksen edistäjänä yhdessä työelämän ja tutkimuksen kanssa. Yhteistyöllä voidaan löytää uusia ratkaisuja aloille, jotka ovat muutoksen ytimessä. Oppilaitosyhteisön hyvinvointiin ja tiimimäiseen toimintatapaan panostaminen mahdollistavat laadukkaan oppimisen ja toiminnan kehittämisen.

(Kuva: Kirsi Sippola)

Suunnittelupäällikkö Erkka Laininen luovutti sertifikaatin Hämeen ammatti-instituutin rehtori Tarja Hovilalle (vas.) ja kestävän kehityksen koordinaattori Kirsi Lähteelle.

Julkaistu: 3.6.2022

OKKA-säätiö