OKKA – Elsa Boreniuksen ja Elisabeth Alanderin stipendirahaston stipendit 2021

Rahaston tarkoitus on tukea varhaiskasvatuksen opettajien työn ja koulutuksen kehittämistä myöntämällä varhaiskasvatuksen opettajille tai varhaiskasvatuksen alalla toimiville stipendejä/avustuksia varhaiskasvatusalaan liittyviin kehittämis- ja tutkimushankkeisiin. Apurahojen myöntämisessä etusijalle asetetaan varhaiskasvatuksen kehittämiseen ja johtamiseen liittyvät ajankohtaiset tutkimushankkeet.

OKKA-säätiö on yhteistyössä Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton – VOL:n kanssa myöntänyt Elsa Boreniuksen ja Elisabeth Alanderin stipendirahastosta seuraavat stipendit:

  • Antonina Peltola 6 000 euron apuraha väitöskirjatyöhön Lapsi yhteisönsä jäsenenä – lasten kokemuksia osana yhteisöjään.
  • Viola Penttinen 6 000 euron apuraha esi- ja alkuopetuksen opettajien työhyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen laadun välisiä yhteyksiä käsittelevän väitöskirjan viimeistelytyöhön.
  • Sari Havu-Nuutinen & työryhmä 1 500 euron apuraha Tuulta purjeisiin – Varhaiskasvatus ennen, nyt ja tulevaisuudessa -julkaisun toimittamiseen ja painatukseen.
  • Satu Ounila & työryhmä 1 500 euron apuraha Toivallus -hankkeeseen, jonka tavoitteena on lisätä kasvattajien tietoisuutta kulttuurisesti moninaisista asiakkaista sekä lasten ja huoltajien osallisuutta varhaiskasvatuksessa.
  • Suvi Kettumäki & työryhmä 1 000 euron apuraha Varhaiskasvatuksen tutkimusta julkaiseville blogeille: Tutkittua varhaiskasvatuksesta -blogi ja Research about ECEC-blogi.

6 000 euron stipendit luovutettiin Antonina Peltolalle ja Viola Penttiselle 11.11.2021 Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton – VOL:n valtuuston kokouksen yhteydessä Helsingissä.

Kuvassa vasemmalta oikealle Viola Penttinen ja Antonina Peltola (kuva: Tuulikki Similä)

Julkaistu: 12.11.2021

OKKA-säätiö