Kohti ekologista jälleenrakennusta – ammatillisten oppilaitosten johto

 

”Tämä on oivallinen paikka olla rakentamassa tulevaisuuden ratkaisuja,  jotka herättävät toivoa ja joilla tehdään nykyistä kestävämpää elämäntapaa.”

Vesa Raasumaa, Sammonlahden koulun rehtori, Lappeenranta
(Valmennusohjelman osallistuja 2020)

 

Ekologinen jälleenrakennus on tärkein tulevaisuuttamme määrittävä megatrendi. Yhteiskuntamme on uudistettava seuraavan 15–30 vuoden kuluessa fossiilivapaalle, luonnon monimuotoisuutta vaalivalle ja yhden maapallon materiaalisia reunaehtoja kunnioittavalle perustalle.

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hankkeessa rakennettava kestävyystiekartta linjaa ammatillisen koulutuksen askeleita ekologisen jälleenrakennuksen toteutukseen. Tiekartan rakentamista pohjustavissa kyselyissä johtamisen rooli nousi keskeiseksi oppilaitosten muutospolun toteutuksessa. Johtajat tarvitsevat lisää ymmärrystä kestävyysmurroksesta ja kestävyystavoitteiden kytkemisestä osaksi johtamista. Myös kyky tulevaisuuden ennakointiin ja toimintakulttuurin uudistamiseen nähtiin tärkeiksi johdon valmiuksiksi.

Lasten ja nuorten säätiön Tulevaisuuskoulu ja OKKA-säätiö toteuttavat syksyllä 2022 ammattioppilaitosten rehtoreille ja muulle johdolle räätälöidyn valmennusohjelman, jolla tuetaan ekologisen jälleenrakennuksen toteutusta ja VASKI-hankkeen puitteissa tapahtuvaa kehitystyötä. Valmennuksen avulla mahdollistetaan ylimmälle johdolle foorumi viimeisimmän tutkimustiedon saamiseen sekä keskusteluun ammatillisen koulutuksen arvoista ja tehtävästä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Valmennusohjelman vetämisestä vastaavat Tulevaisuuskoulun perustaja ja tulevaisuusasiantuntija Otto Tähkäpää sekä OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Laininen. Vierailevina valmentajina toimivat Suomen eturivin kestävyysasiantuntijat; BIOS-tutkimusyksikön tutkija Emma Hakala, vuorineuvos Reijo Karhinen, professori Arto O. Salonen sekä Metodix Oy:n tulevaisuudentutkijat Hannu Linturi ja Antti Kauppi.

Valmennusohjelma käsittää kaksi webinaareina toteutettavaa valmennuspäivää, joiden ajankohdat ovat 27.9.2022 ja 22.11.2022. Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa johdon roolia omassa oppilaitoksessa tapahtuvassa kehittämistyössä, joka voi linkittyä meneillään oleviin hankkeisiin tai kestävän kehityksen sertifiointiin. Valmennuspäivien lisäksi syksyn ja ensi vuoden kevään aikana järjestetään tarpeen mukaan lyhyitä webinaareja, joiden avulla tuetaan oppilaitosten kehitystyötä ja vaihdetaan kokemuksia osallistujien välillä. Valmennuksen kokemukset kootaan yhteen päätösseminaarissa huhtikuussa 2023.

Ilmoittaudu valmennukseen 17.8.2022 mennessä. Lisätietoa valmennuksesta ja ilmoittautumislinkin löydät täältä: https://www.nuori.fi/toiminta/tulevaisuuskoulu/valmennusohjelma-rehtoreille/ .

Tervetuloa valmennukseen!

Suunnittelupäällikkö Erkka Laininen
OKKA-säätiö
p. 050 3729 195, erkka.laininen@okka-saatio.com

Tulevaisuuskoulun johtaja Otto Tähkäpää
Lasten ja nuorten säätiö
p. 044 305 2174, otto.tahkapaa@nuori.fi

Kohti ekologista jälleenrakennusta -valmennusohjelmaa ovat rahoittaneet Maj ja Tor Nesslingin sekä Tiina ja Antti Herlinin säätiöt.

Julkaistu: 24.5.2022

OKKA-säätiö