Kielikasvatus, opettajuus ja kulttuurienvälinen toimijuus

Yhteiskuntamme ja sen mukana koulumme on voimakkaassa murroksessa kansainvälistyvien ja monikulttuuristuvien toimintaympäristöjen vuoksi. Mitkä ovat kieli- ja kulttuurikasvatuksen haasteet murroksessa? Mitä kulttuurienvälinen kompetenssi, toimijuus ja vuoropuhelu tarkoittavat ajankohtaisen tutkimustiedon pohjalta? Miten tulee ymmärtää omaa kulttuurista taustaa ja samalla kohdata erilaisuutta ja vierautta? Millaisia käsitteitä ja toimintamuotoja kasvattajat ja opettajat tarvitsevat työnsä perustaksi monikulttuuristuvassa koulussamme? Miten opettajankoulutus voi tukea tulevia ja jo työssä olevia opettajia?

Teoksen kirjoittajat tuovat edellä oleviin kysymyksiin pohdittuja näkökulmia ja käsitteitä kukin omista lähtökohdistaan. Artikkeleista muodostuu merkittävä koonta kielikasvatuksen ja opettajankoulutuksen ajankohtaisesta tutkimuksesta. Samalla teos on kunnianosoitus tutkijalle ja opettajankouluttajalle, professori Pauli Kaikkoselle kielikasvatuksen, kulttuurienvälisen oppimisen, opettajuuden ja koulun pitkäaikaisesta tutkimus- ja kehittämistyöstä.

Hinta: 15 € (sis. postikulut)

Tilaa julkaisu

Julkaistu: 10.2.2022

OKKA-säätiö