Vuonna 2014 myönnetyt apurahat ja stipendit

Apurahahakemuksia saapui määräaikaan mennessä 244. Säätiön hallitus myönsi apurahoja 45 hankkeelle, yhteensä 28 850 euroa. Säätiön sijoitustoiminnan tuotoista apuraha myönnettiin 18:lle, OKKA – Lastentarhanopettajien koulutusrahastosta 22:lle ja OKKA – AKOL stipendirahastosta 5 hakemukselle. Lisäksi jaettiin OKKA – Front ja OKKA – Nordea -stipendit.

Säätiön sijoitustoiminnan tuottovaroista myönnettiin apurahaa seuraaville henkilöille tai työryhmille: Ahonen Kirsi, Heinonen Niina, Kalske Annukka, Kantola Eeva, Kumpulainen Suvi, Liljeström Anu, Mettiäinen Sari, Mörsky Sirpa, Pelli-Kouvo Päivi, Pennanen Rauni, Risku-Pellinen Elina, Sipilä-Veikkanen Taina, Sowah Emilia, Strömman Terhi, Tissari Tuula ja Tuomola Marja-Leena.

OKKA – Lastentarhanopettajien koulutusrahastosta jaettiin apuraha seuraaville henkilöille tai työryhmille: Brandt Pirjo, Järvinen Eeva-Riitta, Järvinen Sari, Kattainen Pilvi, Korkka Kati, Kosonen Pirjo, Kurki Krista, Laaja Jonna, Laine Sirkka, Mäntysaari Jaana, Parikka-Nihti Mari, Piittala-Virtanen Heli, Ramstadius Marjo, Riikonen Maaret, Rämö Tarja, Tanninen Maarit, Viitala Tarja ja Vottonen Mia.

OKKA – AKOL stipendirahaston apurahan saivat seuraavat henkilöt: Aaltonen Mika, Leinonen Kari, Piiroinen Satu-Minna, Salo Raija ja Tourunen Maarit.

OKKA – Front -stipendi myönnettiin Nina Ågrenille.

OKKA – Nordea -stipendi myönnettiin Katri Virtaselle.

Lisäksi apuraha myönnettiin neljälle henkilölle, jotka eivät ole antaneet lupaa nimensä julkaisemiseen.

Julkaistu: 11.5.2017

OKKA-säätiö