Tee lahjoitus

Säätiö ottaa vastaan lahjoituksia, jotka se myöntää edelleen apurahoina ja avustuksina opettajien osaamisen kehittämiseen, tutkimustyöhön ja hankkeisiin.

OKKA-säätiö voi sääntöjensä (4 §) mukaan ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia, joilla edistetään opetus- ja kasvatusalan koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Lahjoituksen voi tehdä olemassa oleviin rahastoihin, mutta myös erillisen nimikkorahaston muodostaminen on mahdollista. Yhteisöjen tekemä 850-50 000 euron suuruinen lahjoitus on vähennyskelpoinen verotuksessa.

Säätiönjohtaja Tuulikki Similä antaa mielellään lisätietoja lahjoituksista joko puhelimitse 040 765 2050 tai sähköpostitse tuulikki.simila(at)okka-saatio.com.

 

OKKA-säätiö