Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatukriteerit (2016-2017)

Koordinaattori Stadin Aikuisopisto
Kumppanit OKKA-säätiö, Keuda, Omnia, Tredu, Varia, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Rahoitus Opetushallitus
Yhteyshenkilöt Stadin Aikuisopisto: tuija.peussa@hel.fi
OKKA-säätiö: erkka.laininen@okka-saatio.com

Hankkeen tavoitteet

Stadin Aikuisopisto ja OKKA-säätiö rakensivat vuoden 2016 aikana luonnoksen työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatukriteereistä. Kriteerit tarjoavat koulutuksen järjestäjille ja työpaikoille välineen, jonka avulla ne voivat yhdessä kehittää työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Kriteerien suunnittelun lähtökohtana on ollut työelämän tarpeiden ja näkökulman parempi huomioiminen työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteutuksessa.

Tavoitteena on luoda oppimisen ja ammatillisen kasvun mahdollistavia työpaikkoja, jotka myös itse oppivat ja kehittävät toimintaansa yhteistyössä työssä oppijoiden ja oppilaitoskumppaneiden kanssa. Tätä kautta kriteereillä halutaan vastata koulutusreformin haasteisiin oppimisen siirtyessä yhä enemmän työpaikoille.

Tarkoituksena on, että kriteerit ovat tulevaisuudessa osa Ohjaan.fi-palvelua ja niihin voidaan kytkeä kehittämisen työkaluja ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä työpaikkojen ja koulutuksen järjestäjien tueksi. Kriteereitä kehitetään ja testataan aluksi oppisopimuskoulutuksessa, mutta tarkoituksena on myöhemmin laajentaa kriteerit koskemaan kaikkien koulutusmuotojen puitteissa toteutettavaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Suunnitelmissa on ollut myös laadukkaan työssäoppimispaikan sertifioinnin käynnistäminen kriteerien pohjalta.

Kriteerien kehittämisen tukena toimi ohjausryhmä, johon kuului Stadin Aikuisopiston, OKM:n, AMKE:n, AKOL:n ja Tamoran edustajia. Kriteeriluonnoksesta kerättiin palautetta Stadin oppisopimuskoulutuksen asiakaskuunteluissa. Vuonna 2017 kehitystyö jatkui osana Stadin Aikuisopiston HUIPPU-hanketta työpaikoilla ja oppilaitoksissa toteuteuilla pilotoinneilla.

Hankkeen toteutus

  • Kriteeriluonnoksen suunnittelu (4-9/2016)
  • Palaute työelämältä (6/2016)
  • Kriteerien pilotointien suunnittelu (1-4/2017)
  • Kriteerien pilotointi työpaikoilla ja oppilaitoksissa (5-8/2017)
  • Kriteerien ja tukiaineistojen viimeistely (9-11/2017)

Materiaalit

Arviointityökalu työpaikoille: Laadukas työpaikalla tapahtuva oppiminen

Julkaistu: 25.3.2022

OKKA-säätiö