Syväsivistys ja planetaarinen pedagogiikka (2020-2021)

Koordinaattori Vapaa Sivistystyö ry
Kumppanit Bildningsalliansen rf, alihankkija OKKA-säätiö
Rahoitus Opetushallitus (opetushenkilöstön täydennyskoulutus)

Hankkeen tavoitteet

Syväsivistys ja planetaarinen pedagogiikka -koulutushankkeen tarkoituksena oli tehdä uudenlainen yhteistoiminnallinen tutkimusmatka sivistyksen ytimeen 2020-luvun planetaaristen haasteiden edessä. Hanke oli suunnattu kaikille vapaan sivistystyön toimijoille. Koulutuksen tavoitteena oli rakentaa ymmärrystä syväsivistyksen ja planetaarisen pedagogiikan olemuksesta ja tunnistaa uudenlaisia tulevaisuustaitoja. Koulutuksessa kokeiltiin lähestymistapaa, jossa luotettiin yhteisluovaan prosessiin ja pienryhmien itseorganisoitumiseen.

Hankkeen toteutus

Koulutuksen alussa hahmoteltiin yhdessä syväsivistyksen olemusta. Käsitteeseen liitettiin muun muassa planetaarinen ajattelu, systeeminen ymmärrys maailmasta, ihmisyys ja arvojen rakentaminen uudelleen. Syväsivistys ymmärrettiin tiedollista sivistystä avarampana asiana ja sen tunnistettiin kytkeytyvän mielen lisäksi tunteisiin ja kehollisuuteen. Syväsivistykseen liitettiin myös ihmisenä kasvun ajatus sekä se, että sivistystä luodaan koko ajan yhdessä.

Prosessin käynnistäjänä toimi työpaja, jonka kulku rakennettiin Terhi Takasen kehittämän Yhdessäluomisen ote (CoCreative Process Inquiry) -menetelmän pohjalta. Työpajan lopputuloksena syntyivät ryhmissä rakennetut voimakompassit, jotka kuvasivat osallistujien tunnistamia toiminnan laatuja eli ihmisen sisäisiä, tietoisia tiloja, josta käsin hän toimii eri tilanteissa (esimerkiksi uskalla avata tulevaisuus, lempeä räjäytys tai opi elämään elämän syvän pohjavirran varassa, jotka virittävät ihmisen mielen ja kehon sen mukaiseen tilaan). Työpajan jälkeen työskentelyä jatkettiin päivän aikana muodostetuissa ryhmissä noin kahden kuukauden ajan. Ryhmät synnyttivät omat uniikit tuotoksensa syväsivistyksen olemuksesta. Hankkeen kokemusten pohjalta laadittiin kuvaus yhdessäluomisen prosessista.

Julkaistu: 22.6.2022

OKKA-säätiö