Opettajien kesäkoulu 5.-14.6.2018, Rooma – Villa Lante

Kohderyhmä ja tavoite
OKKA-säätiön ja Suomen Rooman-instituutin yhteistyössä järjestämä täydennyskoulutusviikko – Opettajien kesäkoulu – on suunnattu opetusalan ja varhaiskasvatuksen asiantuntijoille: opettajille, lastentarhanopettajille, rehtoreille, johtajille ja esimiehille. Kesäkoulun tavoitteena on lisätä tietoa Italian historiasta, yhteiskunnasta, taloudesta ja koulutuspolitiikasta. Asiantuntijaluennot, opettajatapaamiset ja tutustumiskäynnit tarjoavat uusia ideoita omaan opetus- ja kasvatustyöhön. Kesäkoulu mahdollistaa myös monialaisten yhteistyöverkostojen solmimisen.

Valintakriteerit ja päätös valinnasta
Opettajien kesäkouluun valittiin 15.1.2018 yhdeksän osallistujaa eri koulutusasteilta. Valintakriteereissä painottuivat henkilökohtainen kouluttautumistarve sekä osallistujan aktiivisuus tiedon ja osaamisen jakamiseen ja hyödyntämiseen omassa työyhteisössään. Osallistujavalinnasta on ilmoitettu valituille.

 

Julkaistu: 20.11.2017

OKKA-säätiö