Learning by Doing (2017-2018)

Koordinaattori Suomen Setlementtiliitto
Kumppanit HANKEPARTNERIT: OKKA-säätiö, Otavan Opiston Osuuskunta

PILOTTIOPISTOT: Aalto kansalaisopisto, Auralan kansalaisopisto, Etelä-Helsingin kansalaisopisto Toimela, Heinolan kansalaisopisto, Äänekosken kansalaisopisto

Rahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriö
Yhteyshenkilöt Setlementtiliitto: regina.jarn-tarno@setlementti.fi
OKKA-säätiö: erkka.laininen@okka-saatio.com

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on uudistaa setlementtiopistojen toimintatapoja, koulutusmalleja ja pedagogisia lähestymistapoja painottamalla muun muassa seuraavia näkökulmia:

 • vapaan sivistystyön palveluiden yhteiskunnallisten tarpeiden ja opistojen asiakastarpeiden parempi ja laaja-alaisempi tunnistaminen
 • koulutusmallien asiakaslähtöinen uudistaminen kokeilujen kautta (esimerkiksi oppimisen vieminen yhteisöihin, koulutuksen saavutettavuuden parantaminen mm. digitalisaation kautta)
 • elinikäisen oppimisen pedagogisten mallien laajentaminen (yksilön oppiminen -> oppivat yhteisöt, tekemällä oppiminen ja muutosta aikaansaava oppiminen, yhteisöllisen oppimisen ratkaisut, digitalisaation hyödyntäminen jne.)
 • uusien koulutuspalveluiden sisällyttäminen setlementtiopistojen koulutustoimintaan
 • hankkeen tulosten levittäminen koko vapaan sivistystyön kentälle

Hankkeessa etsitään asiakaslähtöisen suunnittelun metodiikkaa hyödyntäen toimivia koulutus- ja oppimisratkaisuja. Suunnittelun keskeisenä työvälineenä ovat kokeilut ja niistä oppiminen. Näin pilotteina toimivat oppivat yhteisöt ja opistot saavat kokeilujen kautta suoran hyödyn toimintaansa.

Kokeilujen kohteet ja teemat rakentuvat paikallisista oppilaitosten sekä niiden asiakkaiden (kansalaiset ja oppivat yhteisöt) tarpeista ja kiinnostuksen kohteista lähtien. Teemojen fokuksena ovat paikalliset kestävän kehityksen haasteet, joihin uusilla koulutuksen ja oppimisen keinoilla haetaan ratkaisuja. Tarkoituksena on tukea ja mahdollistaa, eikä tarjota ja viedä yhteisöihin valmiita ratkaisuja. Yhdessä tekemällä varmistetaan osallisuus, omistajuus ja sitoutuminen sekä toiminta.

Hankkeen toteutus

 • Kokeilujen kohderyhmän ja tavoitteiden ideointi pilottiopistojen kanssa (kevät 2017)
 • Kokeilujen suunnittelu kohderyhmien kanssa (syksy 2017)
 • Kokeilujen toteutus ja oppimispalveluiden suunnittelu (syksy 2017 – kevät 2018)
 • Kokeilujen arviointi ja palaute (kevät 2018)
 • Koulutusmallien konseptointi (syksy 2018)
 • Levitysseminaari (vuoden 2018 lopulla)

 

Julkaistu: 25.3.2022

OKKA-säätiö