Kriterier och certifiering för hållbar utveckling för den svenska fria bildningen (2014-2015)

Koordinator Bildningsalliansen r.f.
Samarbetspartner Suomen ympäristöopisto SYKLI, OKKA-stiftelsen
PILOTLÄROINRÄTTNINGAR: Borgå folkakademi, Kronoby folkhögskola, Vasa sommaruni
Financiering Undervisnings- och kulturministeriet
Kontakt OKKA-stiftelsen: erkka.laininen(at)okka-saatio.com
Webbsida  https://koulujaymparisto.fi/pa-svenska

Målsättningar

  • kartlägga behov gällande hållbar utveckling, utbildningsbehov och intresse för i bruks tagning av kriterierna
  • bearbeta det svenska materialet för certifiering
  • provköra kriterierna i pilotläroinrättning/ar
  • planering och förvekligandet av nätverk i Svenskfinland, som kunde sprida kunskap och information om kriterierna, ge stöd och förmedla tilläggsinformation

Material

Broschyren ”Kriterier och certifiering för hållbar utveckling i läroanstalter – Fria bildningen” (pdf, 2,0 Mb)
Anvisningar för uttnytjandet av kriterier för hållbar utveckling samt certifiering av läröanstalten

Julkaistu: 25.3.2022

OKKA-säätiö