Kestävän kehityksen sertifikaatti Rasekon ammattiopistolle

Raisiossa toimiva Rasekon ammattiopisto on saanut OKKA-säätiön myöntämän oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin. Raseko on tehnyt pitkäaikaista työtä kestävän kehityksen eteen. Sertifiointiin oppilaitos ponnisti toteuttamalla vuosina 2021-2022 itsearviointiprosessin, jossa oppilaitoksen johto, koko henkilöstö ja opiskelijoiden edustajat tarkastelivat Rasekon toimintaa kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden kautta. Vuoden aikana toteutettiin myös selvitystyö siitä, miten kiertotalousteemaa voidaan vahvistaa eri alojen opetuksessa. Tulosten pohjalta Raseko laati kehittämissuunnitelman, joka kytkeytyy oppilaitoksen strategiaan.

Rasekon tulevaisuuden visiona on oppilaitoksen matka kestävän kehityksen ekosysteemin solmukohdaksi. Se tuo opettajat, opiskelijat ja työelämän toimijat yhteen rakentamaan kestävää tulevaisuutta. Polulla eteneminen mahdollistuu kehittämällä opetusta sekä vahvistamalla henkilöstön osaamista ja opiskelijoiden ja työelämän osallisuutta. Rasekon toimintatapoina ovat kestävän kehityksen asioiden systeeminen tarkastelu, tulevaisuuden ennakointi, toimenpiteiden näkyväksi tekeminen ja tulosten mittaaminen. Oleellista on, että kestävyys näkyy opetuksen lisäksi myös Rasekon toimintakulttuurissa, mistä esimerkkeinä ovat hiilijalanjäljen pienentäminen ja alojen välisen yhteistyön kehittäminen sekä keskustelevan ja uutta innovoivan kulttuurin vahvistaminen.

(Kuva: Sara Tuuppa)

OKKA-säätiön Erkka Laininen (oik.) luovutti kestävän kehityksen sertifikaatin Rasekon sidosryhmätapaamisessa 16.11.2022. Sertifikaatin vastaanottivat vasemmalta alkaen kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Ari Leinonen, johtava rehtori Maria Taipale, palvelupäällikkö ja kestävän kehityksen koordinaattori Tina Teinilä sekä yhtymävaltuuston puheenjohtaja Toni Forsblom.

Julkaistu: 16.11.2022

OKKA-säätiö