Ehdota OKKA–Svenska kulturfonden -palkinnonsaajaa 27.4.–12.6.2020!

Nu har du en chans att påverka!

OKKA-säätiö myöntää yhteistyössä pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa Svenska kulturfondenin kanssa tunnustuspalkintoja (à 1 000 euroa) ansioituneille ruotsinopettajille.

Tunnustuspalkintoon ovat oikeutettuja ruotsinopettajat, jotka työskentelevät suomenkielisissä päiväkodeissa, peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa, taiteen perusopetuksessa tai vapaan sivistystyön parissa.

Palkintoperusteet

Keskeisinä palkintoperusteina ovat oman työn ulkopuolinen toiminta ruotsinkielisen kulttuurin edistämiseksi, monipuolinen kirjallinen ja suunnittelutoiminta sekä sujuva yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. Myös jatkokouluttautuminen ja virkavuodet huomioidaan palkintojen myöntämisessä. Vuosittain palkitaan enintään 6 ansioitunutta opettajaa.

Palkintoehdotuksen tekeminen

OKKA – Svenska kulturfonden -palkintoehdotuksen jättäjä on eri henkilö kuin ehdotettu palkinnonsaaja. Näin on mahdollista antaa tunnustusta omille alaisille, kollegoille tai muille yhteistyökumppaneille.

Voit käydä jättämässä suomen- tai ruotsinkielisen ehdotuksesi palkinnonsaajasta napakoine perusteluineen sähköisen apurahajärjestelmän kautta.

Hakuaika alkaa ma 27.4.2020 ja päättyy pe 12.6.2020.

Palkintopäätökset ja palkinnonsaajista tiedottaminen

OKKA-säätiön hallitus päättää palkinnonsaajista alkusyksystä, minkä jälkeen heihin otetaan yhteyttä. Erillinen palkinnonjakotilaisuus järjestetään lokakuussa, jolloin myös palkinnonsaajien nimet julkaistaan säätiön sähköisissä viestintäkanavissa.

Aiempien vuosien palkinnonsaajiin on mahdollista tutustua tämän linkin kautta.

Lisätietoja

Palkintohakuun liittyvissä kysymyksissä voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse: okka-saatio(at)oaj.fi.

 

Julkaistu: 20.4.2020

OKKA-säätiö