Ehdota OKKA–Svenska kulturfonden -palkinnonsaajaa 26.4.–11.6.2021!

OKKA-säätiö myöntää yhteistyössä pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa Svenska kulturfondenin kanssa tunnustuspalkintoja (à 1 000 euroa) ansioituneille ruotsinopettajille.

Tunnustuspalkintoon ovat oikeutettuja ruotsinopettajat, jotka työskentelevät suomenkielisissä päiväkodeissa, peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa, taiteen perusopetuksessa tai vapaan sivistystyön parissa. Vuosittain palkitaan enintään 6 ansioitunutta opettajaa.

Palkintoperusteet

Tunnustuspalkinnon myöntämisessä painottuvat seuraavat tekijät:
– oman työn ulkopuolinen toiminta ruotsinkielisen kulttuurin edistämiseksi
– monipuolinen kirjallinen ja suunnittelutoiminta
– sujuva yhteistyö eri sidosryhmien kanssa

Edellä mainittujen lisäksi myös jatkokouluttautuminen ja virkavuodet huomioidaan palkintojen myöntämisessä.

Palkintoehdotuksen tekeminen

OKKA-Svenska kulturfonden -palkintoehdotuksen voit jättää sähköisen apurahajärjestelmän kautta napakoin perusteluin joko suomeksi tai ruotsiksi.

Tunnustuspalkintoa ei voi hakea itselleen vaan palkintoehdotuksen jättäjän tulee olla eri henkilö kuin ehdotettu palkinnonsaaja. Näin on mahdollista antaa tunnustusta omille alaisille, kollegoille tai muille yhteistyökumppaneille.

Hakuaika alkaa ma 26.4.2021 ja päättyy pe 11.6.2021.

Palkintopäätökset ja palkinnonsaajista tiedottaminen

OKKA-säätiön hallitus tekee päätöksen palkinnonsaajista alkusyksystä, minkä jälkeen olemme heihin henkilökohtaisesti yhteydessä. Palkinnonsaajat julkistetaan lokakuussa erillisessä palkintojenjakotilaisuudessa, jolloin myös palkinnonsaajien nimet julkaistaan säätiön sähköisissä viestintäkanavissa.

Aiempien vuosien palkinnonsaajiin on mahdollista tutustua tämän linkin kautta.

Lisätietoja

Palkintohakuun liittyvissä kysymyksissä voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse: okka-saatio(at)oaj.fi.

Julkaistu: 23.4.2021

OKKA-säätiö