Apurahan saajille

Verohallituksen päätöksen (1052/2003) mukaan apurahojen maksajan on ilmoitettava luonnollisille henkilöille maksamansa stipendit ja apurahat verohallinnolle. Apurahat on ilmoitettava, jos samalle henkilölle maksettu suoritus on vähintään 1.000 euroa vuodessa. 

Apurahan saajan on annettava lyhyt kirjallinen kuvaus apurahan käytöstä vuoden kuluessa apurahan nostamisesta. Raportin tulee olla enintään viisi sivua pitkä, ja siitä tulee käydä ilmi hankkeen kulku, aikataulu ja keskeiset tulokset sekä miten apuraha on pääpiirteissään käytetty. Kuitteja ei tarvita. Raportissa on mainittava apurahan myöntämispäivä ja käyttöaika. Raportti tulee päivätä ja allekirjoittaa. Matka-apurahansaajien raportti voi olla lyhyempi. Hankkeiden ja työryhmien kohdalla raportoinnista vastaa vastuullinen johtaja.

Raportoinnilla halutaan varmistua siitä, että apuraha on käytetty hakemuksessa ilmoitettuun tarkoitukseen. Tämä on tärkeää muun muassa apurahahakijoiden ja -saajien keskinäisen oikeudenmukaisuuden kannalta. Raporteista saadaan myös tärkeää tietoa apurahojen vaikuttavuudesta.

Loppuraportti lähetetään postitse OKKA-säätiön toimistoon (Rautatieläisenkatu 6 A, 00520 Helsinki), kuoreen merkintä ”Loppuraportti”. Loppuraportin laiminlyöminen vaarantaa vastaiset mahdollisuudet saada apuraha. Säätiö voi myös periä apurahan takaisin, mikäli loppuraporttia ei ole toimitettu määräaikaan mennessä.