Lahjoitukset

OKKA-säätiö voi sääntöjensä (4 §) mukaan ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia, joilla edistetään opetus- ja kasvatusalan koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Lahjoituksen voi tehdä jo olemassa oleviin rahastoihin tai on myös mahdollista muodostaa nimikkorahasto. Yhteisöjen tekemä 850 -
50 000 euron suuruinen lahjoitus on vähennyskelpoinen verotuksessa. Lisätietoja lahjoituksesta antaa säätiönjohtaja Tuulikki Similä-Lehtinen (tuulikki.simila-lehtinen(at)okka-saatio.com).

Lahjoitustilit:
Helsingin OP -pankki: FI43 5541 2820 0041 83
Nordea: FI84 1426 3000 1066 15

OKKA – OAJ:n 40-vuotisjuhlarahasto

Opetusalan Ammattijärjestö ry perusti vuonna 2013
40-vuotisjuhlansa kunniaksi juhlarahaston, josta myönnetään tunnustuspalkintoja ja apurahoja ansioituneille opetus- ja kasvatusalan toimijoille.

Rahaston tarkoituksena on lisätä opetus- ja kasvatusalan tunnettuutta, edistää OAJ:n tavoitteita sekä kannustaa ja palkita ansioituneita opetus- ja kasvatusalan toimijoita.

Juhlarahastoa kartutetaan rahaston pääoman tuotolla ja lahjoituksilla sekä tarvittaessa keräyksillä ja muilla tuloilla.

Rahastoa hallinnoi ja siitä vastaa OKKA-säätiön hallitus, joka päättää myös apurahojen myöntämisestä.

Lahjoitustili on Nordea: FI84 1426 3000 1066 15

OAJ:n adressit

OAJ:n jäsenet voivat tukea OKKA-säätiön kautta opettajien hyväksi tehtävää työtä hankkimalla OAJ:n adresseja (www.oaj.fi->jäsensivuille->yhdistykset ja yhdistystoiminta->
 OAJ-tuotteet->muut tuotteet).