Ammattikasvatuksen
aikakauskirja

Tilausohjeet

Ammattikasvatuksen aikakauskirja ilmestyy vuonna 2017 neljä kertaa. Vuosikerran tilaushinta kotimaahan on 30 €, ulkomaille 40 € ja opiskelijoille
20 €. Irtonumeron hinta on 10 €/kpl. Lehden voi tilata myös kestotilauksena. Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n jäsenet saavat lehden jäsenetuna.

Tilaa tästä: okka-saatio@oaj.fi

Voit tilata myös lehden vuosikertoja 1999 – 2016, joissa seuraavat teemanumerot:
1 - 2/1999: Luovat yleiskatsausta ammattikasvatuksen tutkimuksen kenttään
1/2000: Yleistä ammattikasvatuksen kentältä
2/2000: Eurooppalainen ammattikasvatus
3/2000: Koulutus ja työelämä
4/2000: Opettajakorkeakoulut
1/2001: Työssäoppiminen Painos loppunut
2/2001: Tulevaisuus
3/2001: Virtuaalikoulutus
4/2001: Ohjaus
1/2002: Yleisteema
2/2002: Ammattikasvatuksen päivien ympäriltä
3/2002: Yhteistyö ja verkottuminen
4/2002: Erityispedagogiikkaa
1/2003: Yleisteema
2/2003: Työelämä oppimisympäristönä
3/2003: Ammattikorkeakoulupedagogiikkaa Painos loppunut
4/2003: Kansainvälisyys
1/2004: Osaamisen ja muutoksen johtaminen
2/2004: Ammatillinen koulutus ja aluekehitys
3/2004: Laadun arviointi
4/2004: Ammatillinen opettajuus
1/2005: Taidon oppiminen
2/2005: Ammatillisen ja AMK-koulutuksen tutkimuspäivien satoa
3/2005: Ajankohtaisia teemoja ammattikasvatuksesta
4/2005: Koulutus ja työelämä
1/2006: Ajankohtaisia teemoja ammattikasvatuksesta
2/2006: Näytöt, arviointeja ja itsearviointia
3/2006: Opinto-ohjaus
4/2006: Ammatillinen toinen aste
1/2007: Oppilaitosten johtamiskulttuuri
2/2007: Opettajan ammattitaidon kehittäminen
3/2007: Yrittäjyyskasvatus
4/2007: Koulutuksen määrän ja tarpeiden kohtaaminen
1/2008: Ajankohtaisia teemoja ammattikasvatuksesta/Pekka Ruohotie
2/2008: Kansainvälistyminen/Lena Siikaniemi
3/2008: Työelämäyhteistyö/Matti Vesa Volanen
4/2008: Laadunhallinta ja kestävä kehitys/Erkka Laininen
1/2009: Juhlanumero/Pekka Ruohotie
2/2009: Työpaikoilla tapahtuva oppiminen/Marja-Leena Stenström
3/2009: Koulutuksen rooli innovaatioiden kehittämisessä ja kaupallistamisessa/Kari Korpelainen
4/2009: Koulutuksen ja osaamisen laatu eurooppalaisessa kontekstissa/Outi Kallioinen ja Timo Luopajärvi
1/2010: Ajankohtaisia teemoja ammattikasvatuksesta / Kimmo Harra
2/2010: Ammatillinen huippuosaaminen / Petri Nokelainen
3/2010: Yritysten osaamisen kehittäminen (myös ammatillinen oppisopimuskoulutus) / Pentti Nikkanen
4/2010: Oppilaitosyhteisön hyvinvointi ja turvallisuus / Petri Nokelainen ja Kimmo Harra
1/2011: Ajankohtaista ammattikasvatuksesta/Tuulikki Similä-Lehtinen
2/2011: Työelämän ja ammatillisen koulutuksen monikulttuuristuminen/Risto Säntti
3/2011: Korkeakoulujen ja ammatillisen toisen asteen rakenteellinen kehittäminen/Anja Heikkinen ja Jari Laukia
4/2011: Osaamisen tunnistaminen ja arviointi/Seija Mahlamäki-Kultanen ja Hannu Sirén
1/2012: Ajankohtaista ammattikasvatuksessa/Petri Nokelainen
2/2012: Läpäisyn edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen/Marja-Liisa Stenström ja Petri Nokelainen
3/2012: Aluevaikuttavuus ja ennakointi/Kari Nyyssölä
4/2012: Koulutuksen vienti/Marja-Liisa Tenhunen ja Heljä Misukka
1/2013: Ajankohtaista ammattikasvatuksessa/Petri Nokelainen
2/2013: Koulutuksen talouden näkymät; haasteet ja mahdollisuudet koulutuksen tulevaksi kehittämiseksi/Timo Luopajärvi & Vesa Saarikoski Painos loppunut
3/2013: Verkko-oppiminen ja uudet oppimisympäristöt/Risto Säntti & Antti Kauppi
4/2013: Työelämäosaamisen kehittäminen ja syventäminen/Katariina Raij & Outi Kallioinen
1/2014: Ajankohtaista ammattikasvatuksesta
2/2014: Ammatillisen koulutuksen vaikuttavuus
3/2014: Käytöntölähtöinen tutkimus ammattikasvatuksen oppimisympäristöissä
4/2014: Historiallisia näkökulmia ammattikasvatukseen
1/2015: Ajankohtaista ammattikasvatuksesta
2/2015: Kansainvälistyvä työympäristö ja ammatillinen kasvu
3/2015: Ammatillinen koulutus murroksessa
4/2015: Työpaikoilla tapahtuva oppiminen
1/2016: Ajankohtaista ammattikasvatuksessa
2/2016: Ajankohtaista ammattikasvatuksessa
3/2016: Vuorovaikutuksen sähköistyminen ja opettajuus
4/2016: Uusi oppimisympäristö tutkimus- ja kehittämisympäristönä

Vuosikerran 1999/2 numeroa hinta 4 €
Vuosikertojen 2000-2005/4 numeroa hinnat 6 €, irtonumerot 3 €/kpl
Vuosikertojen 2006-2010/4 numeroa hinnat 10 €, irtonumerot 4 €/kpl
Vuosikerran 2011/4 numeroa hinta 15 €, irtonumerot 5 €/kpl
Vuosikerran 2012/4 numeroa hinta 15 €, irtonumerot 5 €/kpl
Vuosikerran 2013/numerot 1, 2 ja 4 hinta 15 €, irtonumerot 7 €/kpl
Vuosikerran 2014/4 numeroa hinta 20 €, irtonumerot 7 €/kpl
Vuosikerran 2015/4 numeroa hinta 20 €, irtonumerot 7 €/kpl
Vuosikerran 2016/4 numeroa hinta 30 €, irtonumerot 10 €/kpl